Konkursu un pasākumu nolikumi

2023/2024

Anekdošu virpulis 2024

Viduskursas un Austrumkursas folkloras konkurss “Anekdošu virpulis 2024”

2.kārtas – pusfināla – konkurss  notiek 2024. gada 6.martā plkst. 11.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā (Lielā ielā 3c, Saldū).

Konkursa fināls notiks Smieklu dienā – 2024.gada 1.aprīlī klātienē Rīgā.

Dalībnieki
Saldus un Kuldīgas novadu bērni un jaunieši vecuma no 7 līdz 21 gadiem, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir aktīvi anekdošu stāstītāji dažādās ikdienas un/vai svētku situācijās vai ir folkloras kopu dalībnieki, folkloru apgūst skolā, interešu izglītības pulciņos.

Dalībniekus konkursa pusfinālam piesaka folkloras kopu vadītāji, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: liene.zeilina@saldus.lv līdz 2024. gada 28.februārim.

Pieteikuma anketa šeit.

Nolikums šeit.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde ''Saules ritmi'' Kurzemes reģiona atlases kārta

2.kārta Kurzemes reģiona atlases kārta / darbu izstāde notiek no 11.04.2024. līdz 25.04.2024. Saldus Bērnu un jaunatnes centrā (Lielā iela 3b, Saldus).

Mākslas darbus kopā ar pieteikuma anketu (Pielikums Nr.2 nolikumā) iesniedz līdz 08.04.2024. plkst. 16.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā (Lielā iela 3b, Saldus). Pieteikuma anketu (Pielikums Nr.2 nolikumā) elektroniski nosūta arī Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniecei izglītības jomā Lienei Zeiliņai, tālr.26446227, liene.zeilina@saldus.lv un VISC Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākajai ekspertei Sandrai Miezei, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv.

Nolikums un pieteikuma anketa šeit.

Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaude - skate ''Es atvēru laimas dārzu''

Saldus novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude – skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”

Repertuāra pārbaude notiek 2024. gada 17. aprīlī plkst. 15.00 Brocēnu kultūras centrā.

Deju kolektīva vadītājs līdz 2024.gada 1.februārim iesniedz novada deju kolektīvu virsvadītājam deju kolektīva vadītāja parakstītu un ar piederības iestādes vadītāju saskaņotu pieteikuma anketu.

Pasākuma nolikums šeit.

Pieteikuma anketa šeit.

Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss

Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss

1.kārta – 2024.gada 4. aprīlī plkst. 10.00 notiek Saldus Bērnu un jaunatnes centrā

Dalībniekus konkursa 1. kārtai piesaka dalībnieka pārstāvētā izglītības iestāde, iesūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz 2024. gada 22.martam (ieskaitot)

Pasākuma nolikums šeit.

Pieteikuma anketa šeit.

Tēlu tēlnieks 2024

Saldus novada izglītības iestāžu teātra un improvizācijas teātra interešu izglītības programmu audzēkņu pasākums.

Pieteikties līdz 2024. gada 15. aprīlim plkst. 16.00 aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu: ej.uz/telutelnieks

Pasākuma nolikums šeit.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde ''Saules ritmi'' 1.kārta

1.kārtas mākslas darbus kopā ar pieteikuma anketu (skatīt nolikumā, pielikums nr.2) iesniedz Saldus Bērnu un jaunatnes centrā līdz 27.03.2024 plkst. 16.00. Pieteikuma anketu nosūta arī elektroniski Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniecei izglītības jomā Lienei Zeiliņai, tālr.26446227, liene.zeilina@saldus.lv.

Konkursa nolikums šeit.

Saldus novada izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Saldus novada izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. I kārta – notiek 2024.gada 27. martā plkst. 11.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.

Konkursa nolikums šeit.

Pieteikuma anketa šeit.

Vokālās mūzikas konkurss Balsis 2024

Lai veicinātu vokālo ansambļu radošo darbību, aicinām piedalīties visus Saldus novada izglītības iestāžu vokālos ansambļus vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2024”. Konkursa 1.kārta norisināsies 2024.gada 21. februārī pl. 11.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.

Konkursa nolikums šeit.

Mākslas darbu konkurss Kad ar vienu dzīvi ir par maz 2024

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs aicina piedalīties Saldus novada vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbu konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Tēma – grāmatu otrreizēja izmantošana.

2.kārtas darbi jāiesniedz līdz 2024.gada 31.janvārim Saldus Bērnu un jaunatne centrā (Lielā iela 3b).

Konkursa nolikums ŠEIT.

Viduskursas un Austrumkursas stāstnieku konkurss Teci, teci valodiņa 2023

Viduskursas un Austrumkursas stāstnieku konkurss Teci, teci valodiņa 2023“.
Konkursa nolikums ŠEIT.
Pieteikšanās konkursa 2.kārtai līdz 10. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu: ej.uz/teci_teci_valodina_2023
Konkursa 2. kārtu organizē Saldus BJC sadarbībā ar Kuldīgas BJC.

2022/2023

Tēlu tēlnieks 2023

Saldus novada izglītības iestāžu 1.-12.klašu teātru pulciņu pasākums.

Pasākums nolikums.

Pieteikšanās līdz 1.martam, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu: ej.uz/telutelnieks2023

Dziesmu dziedu, kāda bija 2023, Klaberjakte 2023, Vedam danci 2023

Austrumkursas un Viduskursas tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas, dejošanas video konkursi:

  • “Vedam danci 2023”

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa

  • “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa

  • “Klaberjakte 2023”

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa

Anekdošu virpulis 2023

Viduskursas un Austrumkursas folkloras konkurss.

Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu.

Konkursa nolikums.

Kad ar vienu dzīvi ir par maz

Saldus noavada vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbu konkurss.

Konkursa nolikums.

Pielikums Nr. 1 (pieteikums).

1.-9. kl. tautas deju kolektīvu radošais koncerts 2023

Saldus novada 1.-9. klašu deju kolektīvus uz radošais koncerts.

Pieteikšanās anketu (pielikums Nr.1).

Koncerta nolikums.
Atgriešanās 2023

Saldus novada izglītības iestāžu 1.-12.klašu koru dziedāšanas svētki

Konkursa nolikums.

Pieteikuma anketa šeit.

Pieteikšanās līdz 2023.gada 6.aprīlim.
Balsis 2023

Vokālās mūzikas konkurss Saldus novada izglītības iestāžu vokālajiem ansambļiem

Konkursa  nolikums.

Pieteikuma anketa šeit.

Vokālās mūzikas konkurss
Skolēnu skatuves runas konkurss 2023

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss

Konkursa nolikums.

 

Teci, teci valodiņa 2022

Viduskursas un Austrumkursas stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa 2022”.

Konkursa nolikums_Teci teci valodiņa 2022

Konkursa 2. kārtu organizē Saldus BJC sadarbībā ar Kuldīgas BJC.

2021/2022

Ideju kaste

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skate “Ideju kaste”.

Nolikums

 

Nāc ārā!

Saldus novada izglītības iestāžu vides interešu izglītības pedagogu apmaiņas seminārs “Nāc ārā”.
Nolikums
Pieteikuma anketa

saBALSIS, Tauriņu balsis

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un koru video priekšnesumi.
Nolikums
Pieteikšanās anketa

Latvju bērni danci veda

Bērnu tautas deju festivāls „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

Vairāk informācijas šeit. 

Dziesmu dziedu, kāda bija 2022, Klaberjakte 2022, Vedam danci 2022

Austrumkursas un Viduskursas tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas, dejošanas video konkursi:

“Dziesmu dziedu, kāda bija 2022”


“Klaberjakte 2022”


“Vedam danci 2022”

Austrumkursas un Viduskursas tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas, dejošanas video konkursi:

Anekdošu virpulis 2022

Viduskursas un Austrumkursas ikgadējais folkloras konkurss “Anekdošu virpulis 2022”.
Pieteikšanās šeit.
Vairāk informācijas šeit. 

Skatuves runas konkurss 2022

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss.
Pieteikšanās šeit.
Vairāk informācijas nolikumā.

Vaļā matiem, basām kājām

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības (koru un ansambļu) dziedāšanas svētku konkurss solistiem “Vaļā matiem, basām kājām”.
Vairāk informācijas konkursa nolikumā.

Kad ar vienu dzīvi ir par maz

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju programmu audzēkņu  mākslas darbu konkurss “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. 

Vairāk informācijas nolikumā.