Saldus BJC interešu izglītības programmu realizācija pirmsskolās

2023./2024.m.g.

PII Īkstīte
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Tautas dejas Elīna Andersone 3-6 gadi Otrdienās 8.00 – 9.20
Piektdienās 9.30 – 10.50
Bērnu ansamblis Dina Zariņa  4-6 gadi Pirmdienās 11.40 – 12.20

Trešdienās 11.40 – 12.20

Bērnu teātris Dina Zariņa 4-6 gadi Otrdienās 15.00 – 15.40

Ceturtdienās 15.00 – 15.40

PII Punktiņi (Ezere)
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Rad. un izzinošo aktivitāsu pulciņš “Kāpēcīši” Vivita Maklere 5 gadi Otrdienās 15.30 – 16.10 (1.n.)
Trešdienās 15.30 – 16.10 (2.n.)
PII Varavīksne
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Angļu valodiņa Iveta Lejniece 6-7 gadi  Pirmdienās 15.00 – 15.40

Trešdienās 15.00 – 15.40

PII Mūsmājas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Zīmēšana Valentīna Gašpuite 6-7 gadi Otrdienās – 14.30- 15.30
Trešdienās – 13.30-14.30
Ceturtdienās – 13.30-14.30
Angļu valoda Ieva Marčinkus 6-7 gadi Pirmdienās 13.20-14.00
Piektdienās 13.20-14.00
Bērnu tautisko deju kolektīvs “Zvaniņi” Aira Nāruna 5-6 gadi Pirmdienās 14.50 – 15.30
Trešdienās 15.50 – 15.30
Mazuļu un vecāku skoliņa “Pirmie solīši” Kristīne Baburina 1-3 gadi Trešdienās 11.30- 12.30
Piektdienās 11.30- 12.30
PII Pasaciņa
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Raibā valodiņa Anda Kravinska 4-7 gadi Otrdienās pl. 16.10-16.50
Ceturtdienās pl. 16.10-16.50
Saldus pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Vispārējā fiziskā sagatavotība Santa Markevica  Prātnieku gr. Ceturtdienās 15:55-16:35
Piektdienās 15:30-16:10
Bērnu deju kolektīvs Kristīne Treimane  Sag. gr. Pirmdienās 15.00-15.40
Ceturtdienās 15.00-15.40
“Būvēsim kopā” Agita Ivanovska 6 gadi Pirmdienās 15.30-16.50
Saldus vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Dabas pētnieks Iveta Evarsone 5-6 gadi Otrdienās 15.20 – 16.00
Ceturtdienās 15.20 – 16.00
Kusties ar prieku! Inese Maškova 5-7 gadi Pirmdienās 15.00 – 15.40
Trešdienās 15.00 – 15.40

 

Druvas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Robotika pirmsskolā Dace Dumbare 5-7 gadi  Piektdienās 9.20-10.40.
Teātra pulciņš “Pasaka” Vaira Ansone  4-6 gadi  Otrdiena 11.30-12.10
Orķestris “Mazais bundzinieks” Vaira Ansone 2-6 gadi Trešdiena 11.30-12.10
Striķu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Angļu valoda Līga Mihailišina 4-7 gadi Pirmdienās pl. 9.15-9.45
Otrdienās pl. 8.30-9.00
Otrdienās pl. 9.15-9.45
Robotikas pulciņš Inga Želve 5-6 gadi Otrdienās 14.30 – 15.10
Otrdienās 15.20 – 16.00
Gaiķu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
Pirmie soļi angļu valodā Ieva Vorobjova  5-6 gadi Pirmdienās 14.10 – 14.50
Ceturtdienās 14.10 – 14.50
Pirmssk.gr.tautas dejas kolektīvs Ieva Vorobjova 5-6 gadi Pirmdienās 15.00 – 15.40
Ceturtdienās 15.00 – 15.40
Datorika mazajiem Agnese Burkovska 6 gadi Otrdienās 15.00 -15.40
Blīdenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
Pulciņa nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds Vecuma grupa Pulciņa norišu laiki
“Zinātkārie pētnieki” Rebeka Grante 5-6 gadi Ceturtdienās 16.00 – 17.20