Saldus BJC interešu izglītības programmu realizācija pirmsskolās

2022./2023.m.g.

PII Īkstīte
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Tautas dejas Elīna Andersone 3-6 gadi Pirmdienas, otrdienas 8.00-8.40
8.40-9.10
PII Straumīte
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Ritmika Ilona Ektermane 5-6 gad. Pirmdiena 15.30-16.10
Kombinētie rokdarbi Ilona Ektermane 5-6 gad. Trešdiena 15.30-16.50
PII Punktiņi
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
“Mazais namiņš”

 

 

 

Gita Jaunsproģe

 

 

 

5 – 6 gadi

 

 

 

Pirmdiena
/Pampāļi/
9.00-9.40
Otrdiena
/Ezere/
9.00-10.20
Ceturtdiena
/Ruba/
9.00-9.40
Piektdiena
/Kursīši/
9.00-9.40
PII Mūsmājas
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Esmu mākslinieks Valentīna Gašpuite 6 gadi Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
14.30 -15.30

 

Bērnu deju kolektīvs Aira Nāruna 3-4 gadi Pirmdiena
Trešdiena
14.45-15.30
PII Sienāzītis
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Teātra mākslas pulciņš “Sienāzīši” Dace Šķērstiņa 5-7 gadi Pēc tekoša grafika:

1. ned. pirmdiena, piektdiena.

2. ned. otrdiena ceturtdiena

8:00- 8:40
Bērnu deju kolektīvs 3-4 gadus veciem bērniem Baiba Rāzna 3-4 gadi Otrdiena, ceturtdiena 11.00 – 11.40
Bērnu deju kolektīvs 5-6 gadus veciem bērniem Baiba Rāzna 5-6 gadi Otrdiena, ceturtdiena 11.40 – 12.20
PII Varavīksne
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Angļu valoda Iveta Lejniece 6 gadi Pirmdienas Trešdienas 15.00 – 15.40
PII Graudiņš
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks (no…līdz)
Robotika Sarmīte Bendrate 5-6g.v. Otrdiena 9.00-11.00
Keramika Liāna Didze-Samsonova 5-6g.v. Pirmdiena 9.00-11.00