CEĻĀ UZ XIII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

Bērni un jaunieši no Saldus novada gatavojas XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2025. gadā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē – Sidraba birzī, Daugavas stadionā un citās svētku norises vietās. Svētki būs varens piedzīvojums mums visiem un jau šobrīd notiek rūpīgs darbs pie sagatavošanās – piedalīšanās deju, koru, ansambļu repertuāra pārbaudes skatēs, kā arī citos ar dziesmu un deju svētkiem saistītos konkursos.

Saldus novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

21. februārī, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā norisinājās vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2024”1. kārta, kurā uzstājās kopā 6 ansambļi no Saldus novada izglītības iestādēm.

Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Priecājamies, ka divi ansambļi ieguva “ceļazīmi” uz konkursa 2. kārtu un 8. martā Saldus novadu pārstāvēs Talsos. Savukārt, 2.kārtas labākiem konkursa dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties 3.maijā  III Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivālā, kas šogad notiks Saldū, tepat pie mums.

Konkursa rezultāti:

I pakāpes diplomu un “ceļazīmi” uz konkursa 2. kārtu ieguva:

 • Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu ansamblis / skolotāja Ināra Bērziņa, koncertmeistare Ingrīda Bite /
 • Saldus pamatskolas 5.-9. klašu ansamblis / skolotāja Iveta Logina, koncertmeistare Vita Ramate

II pakāpes diplomu ieguva:

 • Druvas vidusskolas 2.-4.klašu meiteņu ansamblis / skolotāja Dace Tapiņa /
 • Gaiķu pamatskolas 1.-5. klašu ansamblis / skolotāja Antra Nadziņa, koncertmeistare Vita Ramate /
 • Saldus vidusskolas 7.- 12. klašu ansamblis / skolotāja Agnese Upīte, koncertmeistare Rita Ševica /

Paldies, arī Kalnsētas pamatskolas 5. – 9. klašu ansamblim un skolotājai Lienei Krūmiņai par augstvērtīgo dziedājumu un sirsnīgo konkursa noslēgumu!

Paldies arī žūrijas komisijas pārstāvjiem:

 • Dinai Bičulei / Talsu pamatskolas direktore, mūzikas pedagoģe, koru un ansambļu vadītāja /
 • Egonam Valteram / Komponists un mūziķis, 30 gadus ir bijis Brocēnu vidusskolas direktors, saņēmis “Draudzīgā aicinājuma” balvu par mūža ieguldījumu izglītībā /
 • Sandrai Snipkei / ilggadēja mūzikas pedagoģe, arī ilggadēja Saldus novada mūzikas jomas koordinatore, folkloras kopu vadītāja /
Saldus novada izglītības iestāžu deju kolektīvu pirmsskates koncerts

Jau nākamā gada vasarā norisināsies XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki, kur mazi un lieli dejotāji satiksies Daugavas stadionā deju lielkoncertā “Es atvēru Laimas dārzu”.
Daugavas stadionā dejos arī skolēnu deju kolektīvi no Saldus novada un būs daļa no lielās dejotāju saimes.
21.martā, Brocēnu kultūras centrā dejotāji izdejoja deju skates repertuāru paši sev un skatītājiem par prieku!

Koncertā piedalījās :

 • Blīdenes pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs
 • Gaiķu pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs
 • Saldus pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs
 • Pampāļu pagasta 3.-6.klašu deju kolektīvs
 • Druvas vidusskolas deju kolektīvs “Mazais Puzurs” 1.-2.klašu grupa
 • Druvas vidusskolas deju kolektīvs “Mazais Puzurs” 3.-6. klašu grupa
 • Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Puzurs”
 • Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Puzurs” studija
 • Saldus TIKS centra TDA “Kursa”
 • Saldus TIKS centra TDA “Kursa” studijas jaunākā grupa
 • Saldus TIKS centra TDA “Kursa” studijas vecākā grupa
 • Saldus TIKS centra deju kolektīvs “Dzīpars” 1.-2.klašu grupa

Paldies deju kolektīvu vadītājiem par dejotāju sagatavošanu un paldies Brocēnu Kultūras centram par laipnu uzņemšanu un iespēju izdejot raitu deju soli.

Paldies Danielam Šnitkinam par skaistajām fotogrāfijām.

Saldus novada izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

27.martā, Saldus Bērnu un jaunatnes centru pieskandināja koru dalībnieki no Saldus novada izglītības iestādēm ar skaistām un skanīgām dziesmām, jo šodien norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursā kori izpildīja 3 dziesmas no Svētku repertuāra – obligāto, izlozes un izvēles dziesmu.

Kā atzina konkursa žūrija, ka visi kori ir labi sagatavojušies un nopelnījuši piedalīties konkursa II kārtā, kas norisināsies jau 11. un 12. aprīlī Kuldīgā un Ventspilī. Priecājamies, ka kori bija ar tiešām augstu sniegumu un abi kori, kuri piedalījās A grupā – Saldus Mūzikas skolas 5.-8.klašu koris un Druvas vidusskolas 5.-9.klašu koris – ieguva augstākās pakāpes diplomus, bet visi B grupas kori – Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauktais koris “Ameno”, Saldus pamatskolas 5.-9.klašu koris un Saldus vidusskolas 4.-9.klašu koris – ieguva I pakāpes diplomus.

Paldies Saldus novada izglītības iestāžu koriem un to mākslinieciskajām vadītājām:

 • Saldus Mūzikas skolas 5.-8.klašu korim / Vadītāja: Ināra Bērziņa, diriģente Itana Lipšāne /
 • Druvas vidusskolas 5.-9.klašu korim / Vadītāja: Itana Lipšāne /
 • Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauktajam korim “Ameno” / Vadītāja: Diāna Demitere /
 • Saldus vidusskolas 4.-9. klašu korim / Vadītāja: Aija Zakovska /
 • Saldus pamatskolas 5.-9.klašu korim / Vadītāja: Iveta Logina /

Paldies koncertmeistarēm Vitai Ramatei un Ritai Ševicai, kuras piešķīra koriem īpašu skanējumu.

Paldies žūrijas komisijas pārstāvēm, kas vērtēja koru sniegumu:

 • Inta Godiņa / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja, Rīgas 6. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Mūzika, VISC ansambļu padomes locekle, Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskā Centra konsultante mūzikas jomā, mūzikas mācību satura autore, mūzikas skolotāja /
 • Dace Perševica / Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja, Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības muzikālo pulciņu pārraudzības metodiķe /
 • Dina Bičule / Talsu pamatskolas direktore, mūzikas pedagogs, koru un ansambļu vadītāja /

Uz tikšanos konkursa II kārtā un nākamā gada vasarā XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru lielkoncertā Mežaparka Lielajā estrādē – Sidraba birzī!

Paldies Sintijai Mazdrevicai par skaistajām bildēm!

Saldus novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude – skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde ''Saules ritmi'' Kurzemes reģiona atlases kārta