Darbs ar jaunatni

Darbs ar jaunatni ir viena no Saldus BJC darbības jomām.  Saldus BJC ir divas struktūrvienības “Saldus jauniešu māja” un “Brocēnu jauniešu māja”. Jauniešu mājas atrodas novada centros – Saldū un Brocēnos, tās ir viena no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām Saldus novadā. Saldus BJC nodrošina darbu ar jaunatni arī Saldus novada pagastos, kur darbojas jaunatnes darba koordinatori, aizsākts arī tāds darba ar jaunatni virziens kā mobilais darbs ar jaunatni.

Saldus un Brocēnu jauniešu mājas

Saldus BJC struktūrvienības Saldus Jauniešu māja, Brocēnu Jauniešu māja. Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas; dažādas radošas meistarklases, tikšanās ar iedvesmas personībām u.c. veida pasākumi; iespēja jauniešu māju telpas izmantot jauniešu neformālajām grupām, organizācijām; saliedēšanās u.c. neformālās izglītības aktivitātes klašu, skolu pašpārvalžu grupām; sarunas, neformālas nodarbības par jauniešiem saistošām tēmām; sportiskas aktivitātes, pārgājieni; jauniešu brīvprātīgā darba Saldus novadā koordinēšana; aktīva darbošanās sociālajos tīklos, dažādas attālinātās aktivitātes; informācijas nodrošināšana par jauniešu aktualitātēm. Saldus jauniešu māja no 2021.gada ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informācijas punkts.

 “Saldus jauniešu māja”

Adrese: Lielā iela 3C, Saldus
E-pasta adrese: saldusjauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Saldusjauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/

 “Brocēnu jauniešu māja”

Adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni
E-pasta adrese: brocenujauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Brocenujauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/

Saldus novada jauniešu aktualitātes un informācija par mobilajiem braucieniem pieejama:
Facebook: www.facebook.com/saldusjauniesiem
Instagram: www.instagram.com/saldus_novada_jauniesiem/

Saldus BJC jaunatnes jomas darbinieku kontakti
Laura Ūžele Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā (pilda Jauniešu māju vadītājas funkciju) 28673304 laura.uzele@saldus.lv 
Madara Tiļļa Jaunatnes darbinieks “Saldus jauniešu māja” 29973654 madara.tilla@saldus.lv
Kristīne Šimkus Jaunatnes darbinieks “Brocēnu jauniešu māja” 24243306 kristine.simkus@saldus.lv
Svetlana Laminska-Kampenusa Jaunatnes darbinieks “Mobilais darbs ar jaunatni” 25544830 svetlana.laminska-kampenusa@saldus.lv
Saldus BJC jaunatnes darba koordinatoru Saldus novada pagastos kontakti
Gina Intaite Rubas pagasts 29815596 ginaintaite@gmail.com
Maija Zaļuma Jaunlutriņu pagasts 26522857 maijazaluma@inbox.lv  
Maija Zaļuma Šķēdes pagasts
Marta Circene Kursīšu pagasts 22453981 marta.circene28@inbox.lv 
Kristīne Treimane Pampāļu pagasts 29398996 kristine.sampina@gmail.com 
Agita Holšteina Remtes pagasts 20249771 agitakalvina@inbox.lv 
Klinta Liekniņa Saldus pagasts 26037400 klintalieknina@icloud.com
Gundega Rozenberga Vadakstes pagasts 25619406 grozenberga32@gmail.com 
Zaiga Zusmane Zirņu pagasts 22343014 zzaiga@inbox.lv
Diāna Bērzniece Zvārdes pagasts 29790342 diana642@inbox.lv 
Signija Pole Gaiķu pagasts 29368795 spole94@inbox.lv