Darbs ar jaunatni

Darbs ar jaunatni ir viena no Saldus BJC darbības jomām.  Saldus BJC ir divas struktūrvienības “Saldus jauniešu māja” un “Brocēnu jauniešu māja”. Jauniešu mājas atrodas novada centros – Saldū un Brocēnos, tās ir viena no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām Saldus novadā. Saldus BJC nodrošina darbu ar jaunatni arī Saldus novada pagastos, kur darbojas jaunatnes darba koordinatori, aizsākts arī tāds darba ar jaunatni virziens kā mobilais darbs ar jaunatni. 2023. gada jūnijā Saldus BJC pievienota trešā struktūrvienība “Saldus novada Jauniešu dome”, kuras pamatsastāvā darbojas 15  Saldus novada jaunieši vecumā 13 – 25 gadi.

Saldus un Brocēnu jauniešu mājas

Saldus BJC struktūrvienības Saldus Jauniešu māja, Brocēnu Jauniešu māja. Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas; dažādas radošas meistarklases, tikšanās ar iedvesmas personībām u.c. veida pasākumi; iespēja jauniešu māju telpas izmantot jauniešu neformālajām grupām, organizācijām; saliedēšanās u.c. neformālās izglītības aktivitātes klašu, skolu pašpārvalžu grupām; sarunas, neformālas nodarbības par jauniešiem saistošām tēmām; sportiskas aktivitātes, pārgājieni; jauniešu brīvprātīgā darba Saldus novadā koordinēšana; aktīva darbošanās sociālajos tīklos, dažādas attālinātās aktivitātes; informācijas nodrošināšana par jauniešu aktualitātēm. Saldus jauniešu māja no 2021.gada ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informācijas punkts.

 “Saldus jauniešu māja”

Adrese: Lielā iela 3C, Saldus
E-pasta adrese: saldusjauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Saldusjauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/

 “Brocēnu jauniešu māja”

Adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni
E-pasta adrese: brocenujauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Brocenujauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/

Saldus novada jauniešu aktualitātes un informācija par mobilajiem braucieniem pieejama:
Facebook: www.facebook.com/saldusjauniesiem
Instagram: www.instagram.com/saldus_novada_jauniesiem/

Saldus BJC jaunatnes jomas darbinieku kontakti
Laura Ūžele Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā (pilda Jauniešu māju vadītājas funkciju) 28673304 laura.uzele@saldus.lv 
Madara Tiļļa Jaunatnes darbinieks “Saldus jauniešu māja” 29973654 madara.tilla@saldus.lv
Kristīne Šimkus Jaunatnes darbinieks “Brocēnu jauniešu māja” 24243306 kristine.simkus@saldus.lv
Svetlana Laminska-Kampenusa Jaunatnes darbinieks “Mobilais darbs ar jaunatni” 25544830 svetlana.laminska-kampenusa@saldus.lv
Saldus BJC jaunatnes darba koordinatoru Saldus novada pagastos kontakti
Ilze Konstante Gaiķu pagasts 29437578 ilzekonstante@inbox.lv
Maija Zaļuma Jaunlutriņu pagasts 26522857 maijazaluma@inbox.lv  
Maija Zaļuma Šķēdes pagasts
Guna Kamkovska Pampāļu pagasts 22413005 Una3550@inbox.lv
Agita Holšteina Remtes pagasts 20249771 agitakalvina@inbox.lv 
Gina Intaite Rubas pagasts 29815596 ginaintaite@gmail.com
Klinta Liekniņa Saldus pagasts 26037400 klintalieknina@icloud.com
Kristīne Kliemane-Zegnere Zirņu pagasts 28368245 londa15@inbox.lv
Diāna Bērzniece Zvārdes pagasts 29790342 diana642@inbox.lv 
Saldus novada Jauniešu dome

Saldus Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības Saldus novada Jauniešu domes galvenie mērķi:

  • veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi, iesaisti sociālajās, politiskajās, kultūras un citās norisēs vietējā un valsts mērogā, tai skaitā, jaunatnes politikas veidošanā;
  • nodrošināt Saldus novada jauniešu viedokļa, interešu un vajadzību pārstāvniecību, dot iespēju jauniešu iniciatīvām.

Attēlā redzams jauniešu veidots Saldus novada Jauniešu domes logo. Tas veidots vienā stilistikā, balstoties uz jau esošo novada logo. Loks, kas ietver vārdus “Saldus novada Jauniešu dome”, simbolizē piepildīšanu, līdzīgi kā Saldus novads piepilda. Darbojoties jauniešu domē, ikviens jaunietis var piepildīt sevi ar labām lietām!

Jauniešu domes sastāvā darbojas 15 Saldus novada izglītojamie, Saldus novada izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvji, jaunieši no Saldus novada pagastiem, jauniešu organizāciju pārstāvji, iniciatīvu grupu pārstāvji, studējošie jaunieši u.c., vecumā 13 – 25 gadi.

Kontaktinformācija:

  • Jauniešu domes priekšsēdētājs – Kristiāns Priedītis t. 28693093
  • Jauniešu domes koordinators – Signe Meire, Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, t. 27138602.

Jauniešu domes nolikums – ieej.lv/SaldusJD_nolikums
Par Saldus novada Jauniešu domes aktualitātēm iespējams uzzināt sociālajos tīklos:
Instagram: www.instagram.com/saldus_novada_jauniesu_dome/
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61550732432425
Tik Tok: @saldusjnd