Pasākumu plāns

Saldus Bērnu un jaunatnes centra pasākumu plāns DECEMBRIM.

Datums Pasākums/aktivitāte
Bērnu un jaunatnes centrs Saldus jauniešu māja Brocēnu jauniešu māja Mobilais jaunatnes darbs
01.12. Visu mēnesi Decembra izaicinājumi Saldus un Brocēnu jauniešu māju Instagram profilos
02.12. BJC Improvizācijas teātris piedalās teātra sporta pasākumā “Adventa turnīrs” Iecavā  16:00 Saldus un Brocēnu jauniešu māju novusa turnīrs 1.kārta
03.12. Ezeres f/k “Kamolītis” 7 dalībnieki piedalās “Teci, teci valodiņa” finālā Rīgā plkst. 11:00
BJC SMU pulciņš piedalās SMU pasākumā “Cits Bazārs” Rīgā
06.12. 16:00 Saldus un Brocēnu jauniešu māju galda tenisa turnīrs 1.kārta 16:00 – 18:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Blīdenes jauniešu telpā “Pagrabiņš”
07.12. 16:00 – 19:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Nīgrandes pagasta Kalnos
09.12. 16:00 – Pasākums “Ēdienu kaujas” 15:00 – 17:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Novadnieku pagastā
12.12. 16:00 – 18:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Zirņu pagastā
13.12. 16:00 – Pasākums “Ziemassvētki mazajiem”
15.12. Saldus BJC audzēkņu Ziemassvētku koncerts pl.18.00 Ceļā uz Ziemassvētkiem 16:00 Saldus un Brocēnu jauniešu māju novusa turnīrs 2.kārta 17:30 – 19:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Remtes pagastā
17.12. Tirdziņš T/C “Akvārijs” (SMU) 11:00 – 13:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Jaunlutriņu pagastā
19.12. 16:00 – 18:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Ezeres pagastā
20.12. 16:00 Saldus un Brocēnu jauniešu māju galda tenisa turnīrs 2.kārta
21.12. Saldus BJC darbinieku Ziemassvētku pasākums
28.12. 13:00 – 15:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Jaunauces pagastā
29.12. 13:00 – 15:00 Mobilā izbraukuma aktivitāte Kursīšu pagastā