Kontakti

Saldus novada pašvaldības
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Adrese: Lielā iela 3B, Saldus, LV-3801
Reģ. nr.: 4151901912

Dace attēlā - direktore Dace VaļkoVaļko
Saldus BJC direktore
Tel. 26184183
e-pasts  dace.valko@saldus.lv

 

 

Liene Zeiliņa
Direktores vietniece izglītības jomā
Tel. 26446227
e-pasts liene.zeilina@saldus.lv

 

 

Laura Ūžele
Direktores vietniece jaunatnes jomā
Tel. 28673304
e-pasts laura.uzele@saldus.lv

Sandra Kilevica
lietvedības speciāliste
Tel. 29422699
e-pasts sandra.kilevica@saldus.lv

Monta Trokša
Digitālās vides administratore
Tel. 27586515
e-pasts monta.troksa@saldus.lv


Norēķinu rekvizīti:
Saldus novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Saņēmējs: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs