Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Saules ritmi” 1.kārta

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Saules ritmi” 1.kārta.

DALĪBNIEKI

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas programmu audzēkņi.

1.kārta notiek izglītības iestādēs.

2.kārta Kurzemes reģiona atlases kārta / darbu izstāde notiek no 11.04.2024. līdz 25.04.2024.  Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.

1.kārtas mākslas darbus kopā ar pieteikuma anketu (skatīt nolikumā, pielikums nr.2) iesniedz Saldus Bērnu un jaunatnes centrā līdz 27.03.2024 plkst. 16.00. Pieteikuma anketu nosūta arī elektroniski Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniecei izglītības jomā Lienei Zeiliņai, tālr.26446227, liene.zeilina@saldus.lv.

Vairāk informācijas nolikumā.