Saldus novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss

Saldus novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursa 1.kārta notiek 2024.gada 27.martā plkst. 11:00 Saldus Bērnu un Jaunatnes centrā.

I kārtai – pieteikuma anketu (pielikums Nr.3) līdz 2024. gada 18. martam iesniedz Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniecei izglītības jomā Lienei Zeiliņai, elektroniski nosūtot uz e-pastu adresi: liene.zeilina@saldus.lv.

DALĪBNIEKI

Saldus novada izglītības iestāžu zēnu kori, 4./5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori, vidusskolu meiteņu kori, jauktie kori.

Dalībnieku skaits korī – ne mazāk par 16 dalībniekiem.

Koru sadalījums grupās:

A grupa – vispārizglītojošo skolu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā.

B grupa – vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu kori;

Koris var pretendēt uz dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, ja ir piedalījies 2024.gada un/ vai 2025.gada koru repertuāra pārbaudē – konkursā (turpmāk – konkurss).

Skolu koru kolektīvos drīkst piedalīties 2022./2023.mācību gada attiecīgās skolas absolventi, kuri ir ne vairāk par 15% no kopējā dalībnieku skaita un kuri nav vecāki par 23 gadiem. Kora vadītājs konkursa dienā par to rakstiski informē pašvaldības koordinatoru vokālajā mūzikā un vērtēšanas komisiju.

Vairāk informācijas nolikumā.

Pieteikuma anketa šeit.