Sveikti Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2023” laureāti!

Katru gadu ikvienam ir iespēja pieteikt pretendentus Saldus novada balvai “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei”.

Balvas pretendents ir Saldus novada jaunietis vecumā no 13-25 gadiem, kurš ir aktīvs, mērķtiecīgs, mērķtiecīgi darbojas kādā jomā, guvis panākumus, spēj iedvesmot un iesaistīt līdzdarboties arī citus.

Šogad balvai tika pieteikti 12 Saldus novada jaunieši, Saldus novada Jauniešu forumā, 14.oktobrī, vienpadsmit pretendentiem tika pasniegtas nominācijas, taču vienam – Saldus novada balva “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2023” .

Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2023” ieguvējs – Aleksandrs Fadeičevs!

Aleksandrs ir Brocēnu vidusskolas 12.  klases skolēns, viņš darbojas izglītības un jaunatnes attīstības jomā. Šī joma ietver viņa līdera prasmes skolā un novadā, iesaistīšanos sabiedrības pasākumos, un viņa centienus motivēt jauniešus iesaistīties izglītības un sabiedrības līdzdalības projektos. Aleksandram ir līdera dotības un, pateicoties savai radošajai un aizrautīgajai pieejai, viņš spēj būt par paraugu citiem.

Iegūtās nominācijas un jauniešu raksturojums no pieteicēju skatupunkta:

 • “Jaunietis – enerģija” – Gvido Mēteris. Druvas vidusskolas skolēns, harizmātisks, enerģisks, radošs, draudzīgs, talantīgs. Ar savu vienkāršību, atklātību un dzīvesprieku piesaista jauniešus. Viņam gribas sekot. Ir “ķēriens” uz reklāmu un mārketingu, veido kvalitatīvu digitālo saturu, piemīt labas uzstāšanās prasmes, ļoti profesionāli sagatavo džinglus, radio saturu, veido intervijas, u.t.t. Viņš prot visu! Ir iedvesma un piemērs ikvienam, kas ar viņu satiekas!
 • “Jauniete – jauda” – Agneta Ekmane. Agneta ar savu jaudu viņa spēj parādīt jauniešiem, ka no “lielās pasaules” nav jābaidās, tā jāiet un jāizpēta, jāizmanto dotās iespējas. Ja ir iespēja iegūt jaunu, pozitīvu pieredzi, viņa nebaidās pārkāpt robežas un piekrist nezināmajam. Plašs interešu un prasmju loks. Viņas panākumu atslēga ir komunikāciju prasme un spēja adaptēties jebkurā dzīves situācijā.
 • “Jauniete – jomas eksperte” – Elīza Neja. Joma, kurā darbojas – klavierspēle, jomā guvusi nozīmīgus panākumus. Elīza ir elks mazajiem Saldus Mūzikas skolas klavieru audzēkņiem un iedvesma vienaudžiem. Elīza mudina censties vairāk un sasniegt labāku rezultātu.
 • “Jauniete – dzirksts” – Dārta Baumane. Dārta ir kā ” dzirkstele” ģimenē, Nīgrandes pamatskolā, draugu lokā un sabiedrībā. Dārta balvu ir pelnījusi ar savu sabiedrisko darbu un ieguldījumu tajā. Dārta ir draudzīga, atbildīga un, ar savu pozitīvo attieksmi, ir labs piemērs citiem jauniešiem patriotiskā audzināšanā, dzimtenes mīlestībā. Jauniete ir līdere un autoritāte jauniešu vidū.
 • “Jauniete – līdere” – Lote Medne. Druvas vidusskolas skolniece, spēj sapulcināt ap sevi komandu un aicināt to sev līdzi, lai aktīvi darbotos. Viņa ir lielisks paraugs citiem jauniešiem ar savu entuziastisko, mērķtiecīgo, radošo darbošanos skolas un novada dzīves veidošanā.
 • “Jaunietis – lokālpatriots” – Ralfs Stūris. Ralfs ir Brocēnu vidusskolas un savas zemes, novada patriots. Interesē gan sports, gan politika, gan jauniešu pasākumu organizēšana. Jaunietis, arī studiju laikā, atgriežas skolā, savā novadā, lai turpinātu iesaistīties skolas dzīves popularizēšanā un aktīvi līdzdarbojas Saldus novadā.
 • “Jaunietis – kopienas līderis” – Dāvis Mamis. Līderis, kurš uzņemas palīdzēt rīkot pasākumus Saldus novada Kalnos, uzņemas atbildību par jauniešu telpu D.E.M.O. un pulcē jauniešus sev apkārt. Dāvis ir aktīvs un jautrs, jaunieši velkas pie viņa un seko, līderis, kurš pacels kājas visus jauniešus ar savu enerģiju.
 • “Jaunietis – iedvesmotājs” – Rio Putāns. Basketbolists, kas hobiju ir pārvērtis savā dzīves stilā. Esot savā personīgajā augstienē guva smagu traumu, kas uz krietnu laiku apturēja šī jaunieša spēju darīt to, ko viņš mīl visvairāk – spēlēt basketbolu. Taču Rio neatlaidība dod motivāciju cīnieties arī tad, kad viss ir slikti! Nepadoties, motivēt un iedvesmot ar savu piemēru, tas raksturo Rio.
 • “Jauniete -jauniešiem” – Daniela Amanda Kņūta. Saldus Tehnikuma izglītojamā. Ar savu sabiedrisko aktivitāti un atbildības sajūtu kļuvusi par autoritāti izglītojamo vidū. Ja kādu darbu iesāk, noteikti novedīs līdz rezultātam. Jauniete ir paraugs un autoritāte citiem jauniešiem ne tikai, izvēloties mācīties profesijā “Ugunsdzēsējs- glābējs”, bet arī – spējot ļoti augstā līmenī izpildīt visus normatīvus un prasības labāk kā skolas biedri no šīs profesijas, pārstāvot pārstāvēt jauniešu intereses, risinot dažādus jautājumus pie skolas administrācijas un pedagogiem
 • “Jauniete – radošums” – Agrita Andersone; Agrita ir daudzpusīga jauniete, kura klusi un nemanot paveic lielus darbus, nesavtīga ,taču ļoti mērķtiecīga un neatlaidīga ,prot izvirzīt savus mērķus un soli pa solītim tos sasniegt. Agritas nozīmīgākās īpašības – augsta atbildības sajūta, uzņēmība, radošums, empātija, mērķtiecība, kas vērsta uz komunikāciju un sadarbību. Agrita ir lielisks piemērs, kas uzskatāmi parāda ko var sasniegt ar regulāru darbu.
 • “Jauniete – dzinulis” – Betija Rorbaha. Saldus vidusskolas skolniece un aktīva TAD “Kursa” dalībniece, kura ikreiz ar lepnumu un iniciatīvu pārstāv skolu vai deju kolektīvu. Betija ar savu neatlaidību, augsto atbildības sajūtu, radošumu un atsaucību spēj ieinteresēt ikvienu. Klase par viņu saka, nebūtu Betijas – nebūtu nekā.

Konkursu organizē: Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Saldus BJC struktūrvienības Saldus un Brocēnu jauniešu mājas, pretendentu pieteikumus izvērtēja: Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste, Izglītības un jaunatnes lietu komisijas, Saldus BJC struktūrvienību Saldus un Brocēnu jauniešu māju, Saldus novada jauniešu domes pārstāvji, kuri nav pieteikuši pretendentu vai paši nepretendē balvai.

Foto: Sintija Mazdrevica

Sveicam balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei  2023” ieguvējus un nominantus!