Saldus novada Jauniešu domes pamatsastāvā ievēl 15 jauniešus

3. oktobrī notika pirmā Saldus novada Jauniešu domes oficiālā sēde, uz kuru ieradās 15 pamatsastāvā apstiprinātie jaunieši – Amēlija Hāzena, Agneta Ekmane, Agrita Andersone, Aleksandrs Fadeičevs, Ance Edele, Anita Rita Strakse, Beāte Funka, Elīza Ipoļitova, Gvido Mēteris, Kristiāns Priedītis, Madara Zadovska, Toms Matīss Margevičs, Renāte Andersone, Simona Valtere un Vaira Skrebele.

Sēdē tika ievēlēti trīs galvenie amati. Par Jauniešu domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Brocēnu vidusskolas skolēns Kristiāns Priedītis, par priekšsēdētāja vietnieci – Brocēnu vidusskolas skolniece Elīza Ipoļitova, par protokolisti – Saldus vidusskolas skolniece Ance Edele.

Sveicam jauniešus un novēlam veiksmi, neatlaidību un drosmi, pildot amatu pienākumus!

Sēdē piedalījās un jauniešus sveikt ieradās arī Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece Izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga, Izglītības un jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētāja Irēna Birgersone un Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore Dace Vaļko, kā arī kolēģi no Saldus un Brocēnu jauniešu mājām.

Par Saldus novada Jauniešu domes aktualitātēm iespējams uzzināt sociālajos tīklos:
Instagram: www.instagram.com/saldus_novada_jauniesu_dome/
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61550732432425
TikTok:@saldusjnd
E-pasts saziņai: Saldusnovada.jauniesudome1@gmail.com

Jauniešu domē darbojas 15 jaunieši, tās darbību koordinē Jaunatnes lietu speciālists.