Jaunieši un lēmumpieņēmēji diskutē par jauniešiem aktuālām tēmām

Saldus novada jauniešu foruma 2023 ietvaros notika projekta “Starts līdzdalībai” aktivitāte – jauniešu, lēmumu pieņēmēju un ekspertu diskusija “Kola ar bosiem”! To moderēja attīstības platformas “YOU+” pārstāvji – Andris Kāposts, Oskars Lācis un Sendija Kaprānova.

Diskusiju grupās tika diskutēts par šādām jauniešiem būtiskām un darbā ar jaunatni aktuālām tēmām:
– Saldus novads – ilgtspējīgs jauniešiem;
– Jauniešu brīvprātīgais darbs Saldus novadā;
– Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos;
– Pasākumu un aktivitāšu pieejamība jauniešiem visā novadā, iekļaušana;
– Digitālais darbs ar jaunatni Saldus novadā/informācijas aprite;
– Jauniešu iespējas, brīvais laiks, vide.

“Kola ar bosiem” piedalījās Saldus novada deputāti, iestāžu vadītāji un dažādu jomu speciālisti – Mārtiņš Lagzdons, Didzis Konuševskis, Inga Dobuma, Ansis Pūce, Ārijs Sproģis, Indra Rassa, Dace Vaļko, Dita Dubulta, Kirs Frolovs, Kristiāns Bērziņš, Madara Tiļļa, Antra Jansone. Katru diskusiju grupu vadīja kādas no Saldus novada Jauniešu domes pārstāvjiem.

Izteiktie viedokļi un rekomendācijas tiks apkopotas, izmantotas darbā ar jaunatni, Saldus novada Jauniešu domes darbībā.

Foto: Sintija Mazdrevica un Gvido Mēteris

Projekts “Starts līdzdalībai” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. – 2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.