Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Jaunieši darbībā 2023” rezultāti

Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2023” tika saņemti 10 projektu pieteikumi, finansiāli atbalstītas 9 iesniegtās jauniešu iniciatīvas.

Apstiprināto jauniešu iniciatīvu projektu saraksts:

  Projekta nosaukums Iesniedzējs
1. Uzdrīksties! Saldus vidusskolas pašpārvalde
2. Mēs dejosim no visas sirds Saldus Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju grupa “KENDI”
3. Jauniešu futbola kausa izcīņa – Saldus novadā Neformālā grupa “Jaunieši kustībā”
4. Pārgājiens ar uzdevumiem un nakšņošanu Neformālā grupa ’’Rubas jaunieši”
5. Atpūties jautri! Ezeres pamatskolas pašpārvalde
6. Saliedēšanās pasākums Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldei NVO ,,Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments’’
7. Jaunietis dzied Brocēnu jauniešu māja
8. Jauniešu U- telpa Daniela Amanda Kņūta
9. SPORTĀ JAUTRĀK Brocēnu vidusskolas 11. klases skolēni

Projektu aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 11.oktobrim. Informāciju par aktivitāšu norisi būs iespējams atrast Saldus BJC un Saldus novada jauniešu sociālajos tīklos.

Projektu konkurss norisinājās no 2. – 23.maijam, 11.maijā Saldus jauniešu mājas konferenču zālē notika projektu iesniedzēju apmācības, kurās piedalījās aptuveni 30 potenciālie projektu iesniedzēji. Jēkabs Dzenītis – jaunietis, jaunatnes organizācijas KLUBS “MĀJA” projektu koordinators, aktīvs jaunietis ar lielu pieredzi projektu rakstīšanā un īstenošanā – visus iepazīstināja ar projektu konkursa dokumentiem, sniedza ieteikumus un ļāva praktizēties “idejas uzlikšanā uz papīra”!

Jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija un organizatori saka lielu paldies visiem, kuri uzdrīkstējās rakstīt projektu un spēra soli tuvāk savas idejas realizēšanai! Lai veiksmīga projektu aktivitāšu īstenošana! Sadus novada jaunieši IR JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu „Jaunieši darbībā 2023” organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.