Saldus novada jaunieši realizējuši 12 jauniešu iniciatīvas projektus

Arī šogad Saldus novada jauniešiem, vecumā 13 – 25 gadi, bija iespēja saņemt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai, piedaloties Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2022”. Projektu konkursu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība, bet pirmo gadu to organizēja Saldus Bērnu un jaunatnes centrs.

No 2022.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim realizēti 12 jauniešu iniciatīvas projekti, to ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes – notikusi sarunu diena, jaunieši iepazinuši veidus kā aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, organizēti uz karjeras izvēli vērsti, izzinoši un saliedējoši pasākumi, tā veicinot jauniešu piederību savai kopienai, pilnveidojot prasmes un jauki pavadot laiku ar citiem vienaudžiem. Vairāku projektu rezultāts ir praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība savā skolā vai pagastā – jaunieši veikuši atjaunošanas, labiekārtošanas un izveides darbus.

Vairāk par katru projektu iespējams uzzināt šeit:

Nr. Iesniedzējs Projekta nosaukums
1. MaBe Runā SKAĻI
2. Saldus jauniešu māja Aktīvs Saldus novadā
3. Golden window Atvērto logu dienas
4. Gudrās skudras Solis pretī nākotnei
5. TDA “Kursa” Kursa sadanco
6. Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde Kreatīvā darba telpa Brocēnu vidusskolēniem
7. JDK “Puzurs” Deju virpulī
8. Nīgrandes jaunieši Volejbola laukuma aizsargžogs
9. Rubas jaunieši Lietus vai saule, ārā jautrāk
10. Zvārdes meitenes MAIGUMA PIESKĀRIENS
11. Mēs Vadakstei! Atpūtas zonas labiekārtošana
12. Zirņu pamatskolas izglītojamo pašpārvalde Jēgpilni pavadīts brīvais laiks

2022.gada 15. novembrī visu projektu īstenotāji tikās izstrādāto projektu noslēguma pasākumā Saldus jauniešu mājā, kur katrs prezentēja projektā paveikto, dalījās savās pārdomās un secinājumos par projekta īstenošanas gaitu. Jauniešu paveikto atzinīgi novērtēja Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga, gandarījumu un lepnumu par jauniešu aktivitāti pauda arī Saldus BJC direktore Dace Vaļko, taču jaunām idejām un citiem projektiem nākotnē jauniešus iedvesmoja Lana Radčenko, Saldus novada pašvaldības Starptautisko sadarbības projektu vadītāja.

Visi projektu īstenotāji atzina, ka projekta sagatavošana un īstenošana bijis izaicinājums, bet ļoti vērtīga pieredze!

Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Saldus novada jauniešu iniciatīvām, pilnveidot jauniešu zināšanas un attīstīt prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu, veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un piederību Saldus novadam.

No 2022. gada 4. jūlija līdz 19.jūlijam jauniešiem bija iespēja  sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu, 12.jūlijā notika projektu iesniedzēju apmācības. Kopā tika saņemti 14 projektu pieteikumi, no kuriem 12 ieguva finansiālu atbalstu.

Saldus BJC saka lielu paldies visiem, kuri rakstīja un realizēja projektus, kuri piedalījās projektu aktivitātēs un, kuri atbalsta jauniešus darbībā!

Informāciju sagatavoja
Laura Ūžele
Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā