Īstenots projekts “Jēgpilni pavadīts brīvais laiks”

Septembris un oktobris Zirņu pamatskolā bija rosīgi mēneši, jo tika realizēts projekts “Jēgpilni pavadīts brīvais laiks”. Projekta rezultātā Zirņu pamatskolas 6.,7.,8. un 9.klases skolēniem, darbojoties dažādās meistarklasēs, vecajām lietām tika piešķirta otrā dzīve, kā arī tika izgatavotas pavisam jaunas, skolā vēl nebijušas lietas.

Meistarklasē “Novusa spēles rīku izgatavošana” – mūsu vecajiem novusa galdiem tika izgatavotas jaunas galda kājas, jo šī ir visiecīnātāka spēle mūsu skolā.

Meistarklasē “Sēžammaisi” – grūtā un atbildīgā darbā tapa 3 sēžammaisu, kuros skolēni turpmāk varēs ērti iekārtoties brīvajā laikā.

Meistarklasē “Dambretes galdi” – ar projekta “Jaunieši darbībā” finansiālo atbalstu skolas vecie galdi ieguva otru dzīvi. Tagad skolēni brīvajā laikā varēs spēlēt dambreti un rīkot turnīrus.

Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.