Jaunieši apgūst prasmi ideju pārvērst projektā

12.jūlijā, notika Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Jaunieši darbībā” projektu iesniedzēju apmācības. Apmācību mērķis bija pilnveidot jauniešu, projektu iesniedzēju, zināšanas par projekta pieteikumu sagatavošanu, radīt izpratni par to kā ideju pārvērst projektā, iepazīstināt ar projektu konkursa prasībām un iedvesmot projektam. Apmācības vadīja neformālās izglītības trenere Linda Ulāne, pieredzē dalījās iepriekšējā gada jauniešu iniciatīvu projektu īstenotājas Annija Žunda un Elīna Elza Kļava.

Saldus jauniešu mājas konferenču zālē valdīja rosība, bija jūtama degsme ģenerēt idejas un radīt projektus. Projektu iesniegšanas termiņš ir 19.jūlijs plkst. 15:00, visa informācija par projektu konkursu atrodama šeit.

Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Jaunieši darbībā” organizē Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Laura Ūžele
Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā