Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Jaunieši darbībā 2022”, kas norisinājās no 2022. gada 4. jūlija līdz 2022. gada 19. jūlijam.

Projektu konkursā tika saņemti 14 projektu pieteikumi, finansiāli atbalstītas 12 iesniegtās jauniešu iniciatīvas.

Apstiprināto jauniešu iniciatīvu projektu saraksts:

Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums
1. MaBe Runā SKAĻI
2. Saldus jauniešu māja Aktīvs Saldus novadā
3. Golden window Atvērto logu dienas
4. Gudrās skudras Solis pretī nākotnei
5. TDA “Kursa” Kursa sadanco
6. Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde Kreatīvā darba telpa Brocēnu vidusskolēniem
7. JDK “Puzurs” Deju virpulī
8. Nīgrandes jaunieši Volejbola laukuma aizsargžogs
9. Rubas jaunieši Lietus vai saule, ārā jautrāk
10. Zvārdes meitenes MAIGUMA PIESKĀRIENS
11. Mēs Vadakstei! Atpūtas zonas labiekārtošana
12. Zirņu pamatskolas izglītojamo pašpārvalde Jēgpilni pavadīts brīvais laiks

Projektu aktivitāšu īstenošana paredzēta no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31.oktobrim. Informāciju par aktivitāšu norisi būs iespējams atrast Saldus BJC un Saldus novada jauniešu sociālajos tīklos.

Jauniešu iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija saka lielu paldies visiem, kuri uzdrīkstējās, savas idejas „uzlika uz papīra” un spēra soli tuvāk savas idejas īstenošanai! Lai apstiprināto projektu īstenotājiem izdodas veiksmīgi realizēt iecerēto! Sadus novada jaunieši IR JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

Pēc projektu īstenošanas, 2022.gada rudenī, projektu iesniedzēji tiksies noslēguma pasākumā, kurā atskatīsies uz paveikto, veiks projekta īstenošanas procesa izvērtējumu.

Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu „Jaunieši darbībā 2022” organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Laura Ūžele
Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā