Mums jauna vizuālā identitāte

Šis mācību gads iesāksies ar daudziem jaunumiem. Viens no tiem – mums JAUNS LOGO! Turpmāk visur mūs varēsi atpazīt šādi. Vēl joprojām būsim bērniem un jauniešiem kā MĀJIŅA, kā vieta izaugsmei un savu talantu attīstībai. Lai jauns, jaudīgs starts mums visiem kopā!

Paldies par logo Ilzei Tomanovičai-Baronei.