Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Atvērto logu dienas!”

Neformālā grupa “Golden Window” no 15. līdz 19.augustam realizēja projektu “Atvērto logu dienas!”

Projekta mērķis bija izglītot jauniešus par iespējām un piedāvātajām aktivitātēm Saldus novadā un veicināt viņu vēlmi lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, pilnveidojot un attīstot savas intereses.

Lai mērķis tiktu sasniegts projekta īstenotājas piedāvāja jauniešiem interesējošas aktivitātes: turnīrus, kahoot viktorīnas, abstraktās mākslas gleznošanu, ūdens aktivitātes, supošanu, pikniku, iespēju izzināšanu u.c.

Projekta darba grupa saka paldies visiem jauniešiem, kas aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs un bija tiešie projekta ieguvēji!

Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC , finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.