Jauniešu iniciatīvas projekta “Jauniešu U-telpa” ietvaros radīta neformāla Saldus tehninkuma pašpārvaldes tikšanās telpa

Ilgāku laiku Saldus tehnikuma pašpārvaldes jaunieši staigāja ar domu: “Gribam citu telpu pašpārvaldes tikšanās reizēm un neformāliem pasākumiem, aktivitātēm”. Skolas vide nav rosinoša, lai attīstītu jaunas idejas un sarunātos, lai izveidotu jauniešu universālo telpu (U- telpu), tika īstenots jauniešu iniciatīvas projekts.

Pirms projekta iesniegšanas notika sarunas ar skolas direktori un saimniecības daļas vadītāju, lai atrastu atbilstošu telpu pašpārvaldes vajadzībām. Izvēlējāmies klases telpu tehnikuma dienesta viesnīcā, šis variants neprasīja ļoti lielu finanšu līdzekļu piesaisti, vajadzīgas bija izmaiņas interjerā, kas telpu no klases pārveidotu par neformālas gaisotnes vietu, tai pat laikā radot vajadzīgo noskaņu pašpārvaldes darba vajadzībām.

  • Projekta 1.posms – telpas esošā inventāra izvākšana un sakopšana, palīgos tika pieaicināts 2.ugunsdzēsēju- glābēju kurss, jaunieši pārvietoja mēbeles, meitenes izmazgāja un uzkopa telpu. Samanta izveidoja skices U- telpai.
  • Projekta ietvaros iegādājāmies materiālus telpas iekārtošanai, atbalstu saņēmām no skolas administrācijas un pašpārvaldes jauniešiem.
  • posmā sagatavojām un iekārtojām telpu.
  • posmā notika intensīvi gatavošanās darbi U- telpas atklāšanai: tika sastādīts viesu saraksts, uzrakstīts scenārijs pasākuma norisei, sastādīta tējas pauzes ēdienkarte, sadalīti pienākumi. Ekonomējot līdzekļus, ļoti daudz paveicām paši, gatavojot ēdienus, maketējot un printējot ielūgumus u.c.
  • septembrī U- telpa sagaidīja atklāšanas pasākumu un viesus gan no tehnikuma 1.-2.kursiem – kursu pārstāvjus un viņu audzinātājus, gan Saldus Bērnu un jauniešu centra, gan pārstāvjus no Saldus novada skolām.

Daniela Amanda Kņūta ciemiņiem prezentēja projekta norisi un sasniegto, dalījās pieredzē un emocijās par U- telpas izveides darbiem. Ieteica jauniešiem būt aktīviem ne tikai sapņojot par jaunām idejām, bet arī tās realizējot. Tikai darot un kļūdoties jaunietis var apgūt dažādas dzīves prasmes, kā, piemēram, finanšu pratību, projektu rakstīšanu, komunikāciju, spēju būt elastīgam dažādās situācijās.

Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.