Vasaras noslēgumā Saldus pilsētas stadionā notikusi jauniešu iniciatīvas projekta “Sportā jautrāk” aktivitāte

Jauniešu iniciatīvas projektu konkursa “Jaunieši darbībā 2023” ietvaros 19. augustā Saldus pilsētas stadionā tika noorganizētas sporta spēles projekta “Sportā jautrāk” ietvaros.

Neskatoties uz lietainajiem laikapstākļiem augustā, pasākuma laikā Saule nepārstāja spīdēt ne uz mirkli.

Pasākuma ietvaros notika komandu sacensības gan volejbolā, gan florbolā, kā arī dienas laikā ikvienam bija iespēja izaicināt sevi un savus draugus individuālajās stacijās.

Paldies ikvienam jaunietim, kurš nesabaidījās un ieradās pavadīt savu brīvo laiku kopā ar saviem draugiem sportiskā noskaņā.

Projekta īstenotāji ir ļoti pateicīgi Saldus BJC par šo iespēju īstenot savu ideju, FS Leevon par sadarbību, atbalstu un nepieciešamo materiālu nodrošināšanu pasākuma organizēšanai, kā arī LIELS paldies ikvienam mūsu projekta atbalstītājam, par balvu un citu nepieciešamo resursu nodrošināšanu.

Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.