Īstenots projekts “Starts līdzdalībai”

Oktobrī noslēdzās projekts “Starts līdzdalībai”, to īstenoja Saldus novada pašvaldība un Saldus un Brocēnu jauniešu mājas.

Projekta ietvaros tika veicināta Saldus novada jauniešu izpratne par līdzdalību un stiprināta jaunizveidotā Saldus novada Jauniešu dome. Lai nodrošinātu kvalitatīvu digitālā satura veidošanu un jauniešu plašāku informētību, projektā tika iegādāts nepieciešamais inventārs un sniegtas zināšanas digitālā darba ar jaunatni attīstīšanai.

Projektā piedalīties tika aicināti jaunieši, kuriem interesē līdzdalības procesi, kuri vēlas darboties Saldus novada Jauniešu domē un ir gatavi aicināt līdzdarboties arī citus!

Lai veidotu izpratni par Jauniešu domes darbību un būtību, saliedētos, veidotu spēcīgu un stipru jauniešu kodolu, jūlijā devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsīm.  Tikāmies ar Cēsu novada Jauniešu domi, kas veiksmīgi darbojas jau vismaz 20 gadu, piedalījāmies organizācijas “Piedzīvojumu gars” vadītā pārgājienā ar komandas uzdevumiem Līču-Laņģu smilšakmens klintīs.

14.un 15. augustā atpūtas bāzē “Zvejnieki 2000” jauniešiem notika divu dienu mācības “Starts līdzdalībai”. Ar tēmu “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskajos procesos”, praktiski darbojoties, jauniešus iepazīstināja mācību vadītājs Andris Kāposts no biedrības “Attīstības platforma YOU+”. Mācībās jaunieši izstrādāja metodiku nodarbībai par līdzdalību, ko septembrī un oktobrī realizēja – paši vadīja nodarbības visās Saldus novada skolās, tā nododot mācībās iegūtās zināšanas tālāk vienaudžiem.

Otrā mācību diena tika veltīta tēmai “Medijpratība un kampaņa, kā rīks auditorijas uzrunāšanai”. Jaunieši apguva zināšanas, lai izstrādātu kampaņu Saldus novada Jauniešu domes popularizēšanai, veicinātu jauniešu interesi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un Jauniešu domē.  Nodarbību vadīja un mentoringu kampaņas izstrādes laikā nodrošināja – reklāmas vadītāja Ginta Ozoliņa no biedrības “Jauniešu multimediju studija Frekvence”.  Jauniešu veidotā kampaņa ietvēra sociālo tīklu profilu, logo izveidi un digitālā satura veidošanu, kampaņas rezultāti redzami Saldus novada Jauniešu domes sociālajos tīklos Facebook (www.facebook.com/profile.php?id=61550732432425 )Instagram (www.instagram.com/saldus_novada_jauniesu_dome/ ), TikTok (www.tiktok.com/@saldus.jauniesu.dome?_t=8h154XzQ0um&_r=1 ).

Saldus novada Jauniešu foruma ietvaros tika iekļauta projekta aktivitāte “Kola ar bosiem” jeb jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, kuru moderēja trīs biedrības “Attīstības platforma YOU+” pārstāvji. Pasākumā piedalījās aptuveni 150 dalībnieki –jaunieši, jaunatnes jomas pārstāvji, lēmumpieņēmēji. Forumā iegūtie viedokļi un atziņas kalpos par pamatu Jauniešu domes darbībai, darba ar jaunatni īstenošanai kopumā.

Oktobra beigās tapa jauniešu veidots raidījums – podkāsts, kurā jaunieši atskatās uz projektā paveikto, diskutē par līdzdalības nozīmi un Jauniešu domes darbību. Raidījums skatāms šeit – ej.uz/StartsLidzdalibai .

Projekts “Starts līdzdalībai” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.