Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Volejbola laukuma aizsargžogs”

Nīgrandes jauniešu īstenotā jauniešu iniciatīvas projekta “Volejbola laukuma aizsargžogs” ideja bija uzlabot sporta infrastruktūru Nīgrandes sporta stadionā, veicināt Nīgrandes pagasta jauniešu interesi brīvo lauku pavadīt sportojot, kā arī uzlabot sacensību, treniņu kvalitāti. Galvenais projekta uzdevums bija Nīgrandes stadionā uzstādīt aizsargžogu pie volejbola laukuma.

Projektā tika aizsākta arī jauna tradīcija – Nīgrandes pagasta ceļojošais kauss pludmales volejbolā, sacensības pludmales volejbolā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam, kas notika 2022. gada 18. septembrī Nīgrandes sporta laukumā. Pirms sacensībām tika svinīgi atklāts izveidotais volejbola laukuma aizsargžogs.

Sacensībās piedalījās 6 komandas. Jaunieši ieradās no Nīgrandes un Ezeres. 3. vietu ieguva komanda “Cietoksnis” (Kristers Plūme un Mārtiņš Uščins ), 2. vietu izcīnīja komanda “Ezere” (Ralfs Jonušausks un Armands Ķīvīte), 1. vietu un ceļojošo kausu izcīnīja komanda “Nīgrande” (Ivo Levenovičs un Žanis Šimetavs).

Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.