Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Atpūtas zonas labiekārtošana”

Neformālā grupa “Mēs Vadakstei!” realizēja jauniešu iniciatīvas projektu “Atpūtas zonas labiekārtošana” Vadakstes muižas parkā. Projekta īstenošana palielināja motivāciju un veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību pagasta ikdienas dzīvē, iesaistīšanos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos, kā arī attīstīja vēlmi līdzdarboties, radīt paliekošas vērtības vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā.

Projektā tika iesaistīti Vadakstes pagasta iedzīvotāji un draugi no apkārtnes, kas piedalījās sajūtu takas izveidē un atpūtas zonas labiekārtošanā. Projekta laikā tika atjaunots bērnu rotaļlaukums – bojāto daļu nomaiņa, krāsojuma atjaunošana un izveidota sajūtu taka.

Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.