Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Deju virpulī”

Druvas vidusskolas JDK “Puzurs” 17.-18. septembrī realizēja jauniešu iniciatīvas projektu “Deju virpulī”, kurā divas dienas notika dažādas ar deju saistītas nodarbības. Projektu noslēdza koncerts kopā ar JDK “Puzurs” studiju un draugiem no Liepājas – TDA “Vaduguns”.

Nometnes pirmajā dienā JDK “Puzurs” meitenes veidoja pērļu vainagus kolektīva stilizētajiem tautas tērpiem Santas Lubānes pavadībā.Pēc tam sekoja mūsdienu deju nodarbība pie Kristīnes Bērziņas.

Katram kolektīvam bija vismaz divas treniņnodarbības, kuru laikā kolektīvu repertuāru papildināja jaunas dejas. Kā arī dienas gaitā bija fizioterapijas nodarbības pie Evas Liepas, kur tika apgūti dažādi stiepšanas vingrinājumi un izprasta to nozīme. Vakara ballīte un kopīgās sporta spēles radīja ideju- koncertā vienu deju nodejot kopīgi.

Otrajā dienā Kaspara Brauna vadībā tika apzinātas dažādus tautas deju skatuviskās nianses, kā arī izpildīti kustību un teātra improvizācijas vingrinājumi. Tam sekoja arī klasiskās dejas nodarbības pie Uvas Eglītes.

Uz vakara koncertu „Rotā pa-saulīt” skatītājus aicināja Jēkaba Galiņa veidotā afiša, savukārt par apskaņošanu rūpējās Artūrs Virbickis.

Projektu izstrādāja un realizēja Aleksa Ziņģe. Tā tapšanā palīdzēja Kate Vīndedze. Tā bija lieliska pieredze visiem dejotājiem!

Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, ko rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.