Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Solis pretī nākotnei”

21.oktobrī neformālā grupa “Gudrās skudras”, jauniešu iniciatīvas projekta ietvaros, realizēja pasākumu “Solis pretī nākotnei”! Tā mērķis – paplašināt Saldus novada vidusskolēnu redzesloku par augstāko izglītības iestāžu daudzveidību un iespējām, tādējādi palīdzot mērķtiecīgi virzīties uz savu karjeras izvēli.

Pasākumu atklāja Kristīne Vilcāne, ar nodarbību “Kas nozadzis manu motovāciju?” Pēc šīs nodarbības skolēni devās uz augstāko izglītības iestāžu izstādi. Izstādē skolēni varēja uzzināt vairāk par dažādām augstākās izglītības iestāžu iespējām. Izstādē piedalījās 14 augstskolas.

Pēc tam jau skolēni varēja apmeklēt nodarbības. Nodarbības pasniedza gan izglītības iestādes, gan vieslektori. Skolēni varēja apmeklēt 2 nodarbības. Nodarbību tēma- uzņēmējdarbība, labbūtība un līderība.

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās pasākumā.

Projekta darba grupa saka paldies pasākuma atbalstītājiem:
Cannelle bakery, kas parūpējās, lai vieslektori un izglītības iestāžu pārstāvji ir paēduši.
Ip lik dizains, kuri sarūpēja skolēniem grāmatzīmītes, kā piemiņu no pasākuma.

“Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība”.

Informāciju sagatavoja:
Ande Edele, projekta vadītāja