Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Maiguma pieskāriens”

Zvārdes jauniešu projekta “Maiguma pieskāriens” ietvaros uzlabota Striķu muižas parka infrastruktūra, izveidota atpūtas vieta un sajūtu taka, ir sakopta teritorija, takā ir izvietoti soliņi un atkritumu urnas, kas padara šo vietu par jauku atpūtas vietu.

Projektā organizētas 3 talkas, kurās varēja iesaistīties ikviens. Pirmajā talkā talcinieki sakopa teritoriju, izzāģēja sakaltušos kokus, savāca nokritušos zarus. Otrajā talkā ikviens varēja doties meklēt dabas materiālus, kurus pēc tam izvietot sajūtu takā. Trešajā talkā talcinieki sagatavoja karkasu no izzāģētajiem materiāliem, sabēra dabas materiālus sagatavotajā karkasā, izgatavoja atkritumu urnas, novietoja soliņus. Pēc takas pabeigšanas, tika organizēts sajūtu takas atklāšanas pasākums, kurā tika svinīgi atklāta taka un pārgriezta atklāšanas lenta.“Maiguma pieskāriens” ir vieta, kur aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Projekts īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.