Pasniegtas Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2022”

Katru gadu ikvienam ir iespēja pieteikt pretendentus – aktīvus Saldus novada jauniešus vecumā 13 – 25 gadi,  kuri mērķtiecīgi darbojas kādā jomā un ieinteresē līdzdarboties arī citus, Saldus novada balvai “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei”.

Balvas konkursu organizēja un esniegtos pieteikumus vērtēja komisija Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistes, Saldus novada domes Jaunatnes lietu komisijas, Saldus BJC struktūrvienību Saldus un Brocēnu jauniešu māju pārstāvju sastāvā, kas nolēma septiņiem jauniešiem piešķirt nominācijas, bet divus sveikt ar galveno balvu – “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2022”.

Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2022” laureāti:

  • Madara Zadovska – Druvas vidusskolas skolniece. Par Madaru tika saņemti divi pieteikumi no Saldus pamatskolas pašpārvaldes un no jaunatnes darbinieces Madaras Tiļļas. Madara ir  jauniete, kura mērķtiecīgi un aktīvi darbojas dažādās jomās. Jau no pirmās klases, ieguvusi ‘’zelta’’ liecības par teicamām sekmēm, piedalījusies olimpiādēs aizstāvot ne tikai skolas, bet arī Saldus novada vārdu gūstot atzinīgus rezultātus. Madara aktīvi iesaistās skolas dzīvē – piedaloties skolēnu pašpārvaldē, bijusi Saldus pamatskolas prezidente, ieguvusi titulu ‘’Skolas lepnums’’. Jauniete sevi pilnveido arī mūzikas skolā, dzied jauniešu korī ‘’Ameno’’, dejo tautiskās dejas, JDK ‘’Puzurs’’. Madara izmanto katru izdevību realizēt sevi, iesaistās projektos, šogad pati īstenojusi savu pirmo projektu “Runā SKAĻI”, spilgti sevi parādījusi diskusijās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Madara iedvesmo un iedrošina citus cilvēkus būt aktīviem un tiekties uz savu mērķi, pasākumos un aktivitātēs aicina iesaistīties arī citus. Madaras dzīves moto ir ņemt no dzīves visu, ko tā dod un ikviens kurš pazīst Madaru, liekot roku uz sirds var teikt, ka viņas dzīves moto pa visam noteikti ir par viņu. Pilnveido sevi ik uz soļa un skaidri zina savas dzīves mērķi;
  • Kristiāns Priedītis – Brocēnu vidusskolas skolēns. Kristiānu balvai pieteica Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Dita Dubulta. Kristiāns ir ļoti draudzīgs, izpalīdzīgs, erudīts un zinātkārs, īpaši interesējas par politiku valstī un pasaulē. Ir savas skolas, novada un valsts patriots, to apliecināja ar savu dalību debatēs ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Kristiāns jau otro gadu  piedalās UNESCO organizētajās ANO simulācijas spēlē “Estonian Model United nations” diskusijās. Darbojās Eiropas parlamenta deputātes Daces  Melnbārdes iniciatīvas projektā “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”, pārstāvēja Brocēnu vidusskolu Eiropas parlamentā, Kristiāns ar savu komandu uzrakstīja un realizēja projektu ukraiņu bēgļu atbalstam “Vienoti sportā, kultūrā un vietējā sabiedrībā”, šogad īstenoja jauniešu iniciatīvas projektu, kurā tika pilnveidota Brocēnu vidusskolas Kreatīvā telpa. Kristiāns aktīvi un ar lielu atbildību darbojas skolas pašpārvaldē, iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, vadīšanā, šogad ievēlēts par Brocēnu vidusskolas skolēnu prezidentu.

Iegūtās nominācijas:

  • “Nesavtīgs jaunietis” – Dāvis Štromanis, Saldus pamatskolas 7.A klases skolēns un pulciņa Ripo Auto Brocēnos dalībnieks. Dāvi balvai pieteica pulciņa Ripo auto vadītājs Zigmunds Zaļenko. Zigmunds par Dāvi saka: Jau vairākus gadus Dāvis nesavtīgi un brīvprātīgi darbojas, organizē un vada daudzas radošās darbnīcas Saldus novada un pilsētas pasākumos. Ar savu darbību Dāvis iedrošina savus vienaudžus un jaunākos pulciņa dalībniekus;
  • “Jauniete dzirksts” – Agate Usa, Saldus tehnikuma Izglītības programmas “Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģijas” studente. Agate ir piemērs citiem mācību motivācijai, citu jauniešu iedvesmotāja, izcila savas jomas profesionāle, sociāli un sabiedriski aktīva, atbildīga, kura negaida “grūdienu” no malas, bet pati ķeras pie darbiem, atbildīga par izvirzītajiem mērķiem un sasniedzamo rezultātu. Agati balvai pieteica Māra Vāce Saldus tehnikuma direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā;
  • “Jaunietis – izcils savās jomās” – Jēkabs Galiņš, Druvas vidusskolas skolēns. Pieteicēja Druvas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Zane Ņukša Valdmane. Jēkabs Galiņš ir jaunietis, kurš nebaidās paust savu pārliecību, ir atvērts komunikācijai un ar lielāko aizrautību velta sevi jomām, kuras atzīst par savām. Dejo JDK “Puzurs”, ir kolektīva prezidenta vietnieks, gatavo afišas un organizē kolektīva pasākumus, darbojas improvizācijas teātrī. Ar augstiem rezultātiem piedalās informātikas un angļu valodas olimpiādēs;
  • “Jauniete darbībā” – Ance Edele, Saldus vidusskolas skolniece. Anci balvai pieteica Saldus vidusskolas direktores vietniece Ilze Barisa. Ance rāda lielisku piemēru, kā ar savu līdzdalību, drosmi un vēlmi var spēt gūt visdažādāko pieredzi skolā, novadā un Latvijā, ieinteresēta jauniešu līdzdalības aktivitāšu veicināšanas problēmu atrisināšanā, klusi, bet pamanāmi, virzās uz izvēlēto mērķi. Ance piedalījās diskusijā ar Valsts Prezidentu Egilu Levitu , ir aktīva Saldus vidusskolas pašpārvaldes dalībniece;
  • “Jauniete iedvesma” – Ksenija Sanduļaka, Brocēnu vidusskolas skolniece. Pieteicēja Brocēnu vidusskolas skolotāja Daiga Barančane. Ksenija ir mērķtiecīga, apzinīga, atbildīga un ieinteresēta jauniete, kas interesējas par aktualitātēm valstī, pasaulē. Ir savas skolas, novada, valsts patriote vārda vistiešākajā nozīmē. Jauniete ar lielām darba spējām! Aktīva iesaistās un līdzdarbojas Skolēnu pašpārvaldē. Organizē un vada pasākumus, veido intervijas un video materiālus;
  • “Jauniete – patriote” – Elīza Ipoļitova, Brocēnu vidusskolas skolniece. Elīzu pieteica Brocēnu vidusskolas skolotāja Laura Miķelsone. Elīza aktīvi līdzdarbojas Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, Saldus sporta skolā nodarbojas ar vieglatlētiku. Piemīt ļoti laba humora izjūta, viņa spēj aizraut līdzi sev jauniešus dažādās skolu un ārpusskolas aktivitātēs. Elīzai piemīt sportiskais azarts un patriotiskā zinātkāre par Latvijas vēsturi;
  • “Jaunietis – eksperts” – Jānis Zaķis, Saldus tehnikuma IP “Programmēšana”, 4.kursa students. Viņu balvai pieteica Māra Vāce. Jānim ir izcils talants mācībās un pētniecībā. Viņa vidējā atzīme mācībās ir 9,1. kopā ar programmēšanas skolotāju Mārtiņu Zīlīti  strādā plecu pie pleca, analizējot e-klases darbību un “”vājās”” vietas, raksta ieteikumus šim uzņēmumam par kļūdu novēršanu un datu aizsardzības uzlabošanu. Jānis arī nodarbojas ar sportu. Kā saka pretendenta pieteicēja: Jānis Zaķis vēl būdams skolas solā, paveic lielas lietas, Domājam, ka pēc dažiem gadiem Saldus un Latvija par šo jaunieti dzirdēs pētniecības un zinātnes jomā.

Jaunieši svinīgi tika apbalvoti pasākumā “Saldus novada jauniešu forums 2022”, 15.oktobrī, Jaunaucē, balvas pasniedza  Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga un Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica.

Sveicam balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei  2022” ieguvējus un nominantus! Balvas konkursa organizatori un vērtētāji aicina jauniešus būt aktīviem, iesaistīties, uzdrīkstēties un darīt, iespēja nākamgad kļūt par balvas laureātu ir ikvienam!