Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Mēs dejosim no visas sirds”

No 17. līdz 20. jūlijam Saldus BJC mūsdienu deju grupas “KENDI” lielā grupa īstenoja savu jauniešu iniciatīvas projektu “Mēs dejosim no visas sirds” un aizvadīja 4 radošas, visnotaļ aktīvas un dejām piepildītas dienas, tiekoties ar dažādiem viespedagogiem no visas Latvijas.

Projekta pirmā diena sākās ar aktīvu un radošu darbošanos improvizācijas nodarbībā kopā ar skolotāju Ingunu Vēju, turpinājās ar daudz izaicinājumiem un baiļu pārvarēšanu akrobātikas nodarbībā Rainera Ikvilda vadībā, kā arī dienas noslēgumā kopā ar Ievu Bitenieci jaunietes iepazina Fusion deju stilu un izmēģināja savas prasmes tajā.

Projekta otrajā un trešajā dienā meitenes guva plašāku ieskatu hip-hop žanra pasaulē Sindijas Sabīnes Pogas vadībā un kopā ar Robertu Gailīti iepazina un apguva arī laikmetīgās dejas pamatus. Projekta trešajā dienā meitenes uzzināja arī vairāk par skatuves Make-up un, vērojot kā Diāna Molostova veido skatuves grimu uz grupas dejotāju Montu, uzzināja par dažādām niansēm, kas jāņem vērā ne tikai kāpjot uz skatuves, bet arī ikdienā.

Savukārt projekta noslēguma dienā, 20.jūlijā, meitenes dienas pirmo daļu aizvadīja atkārtojot gan sezonas laikā apgūtās dejas, gan atceroties un precizējot projekta laikā apgūtās horeogrāfijas pie viespedagogiem, un vakarā Saldus BJC lielajā zālē, kopā ar “KENDI” mazo grupu priecēja skatītājus ar koncertu, kurā tika izdejotas visas dejas, kas līdz šim apgūtas.

Projekta dalībnieces un projekta darba grupa saka lielu paldies visiem pedagogiem, kas atrauca ciemos un labprāt dalījās ar savām zināšanām, Saldus BJC komandai par atļauju izmantot telpas projekta laikā, kafejnīcai “Ķēķis” par gardo maltīšu nodrošināšanu projekta laikā un, protams, visiem, kas ieradās uz noslēguma koncertu!

Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.