Darbu sāk Saldus BJC struktūrvienība “Saldus novada Jauniešu dome”

2023.gada septembrī darbu sāk jauna Saldus Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība Saldus novada Jauniešu dome.

Struktūrvienības galvenie mērķi:

  • veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi, iesaisti sociālajās, politiskajās, kultūras un citās norisēs vietējā un valsts mērogā, tai skaitā, jaunatnes politikas veidošanā;
  • nodrošināt Saldus novada jauniešu viedokļa, interešu un vajadzību pārstāvniecību, dot iespēju jauniešu iniciatīvām.

Attēlā redzams jauniešu veidots Saldus novada Jauniešu domes logo. Tas veidots vienā stilistikā, balstoties uz jau esošo novada logo. Loks, kas ietver vārdus “Saldus novada Jauniešu dome”, simbolizē piepildīšanu, līdzīgi kā sauklis “Saldus novads piepilda”. Darbojoties jauniešu domē, ikviens jaunietis var piepildīt sevi ar labām lietām!

Jauniešu domas sastāvā darbojas 15 Saldus novada izglītojamie, Saldus novada izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvji, jaunieši no Saldus novada pagastiem, jauniešu organizāciju pārstāvji, iniciatīvu grupu pārstāvji, studējošie jaunieši u.c., vecumā 13 – 25 gadi.

No 1.septembra – 25.septembrim notiek jauniešu pieteikšanās dalībai Jauniešu domes sastāvā.

Vairāk informācijas vari lasīt Jauniešu domes nolikumā.

Par Saldus novada Jauniešu domes aktualitātēm iespējams uzzināt sociālajos tīklos:

Instagram: www.instagram.com/saldus_novada_jauniesu_dome/

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61550732432425

Tik Tok: @saldusjnd