Ezeres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši, iniciatīvas projekta ietvaros, sakārtojuši sporta laukumu pie skolas

Ezeres pamatskolas skolēnu pašpārvalde īstenojusi Saldus novada jauniešu iniciatīvas projektu “Atpūties jautri!”, organizējot talku sporta laukuma sakārtošanai pie skolas.

Projekta mērķis ir draudzīgas, atvērtas vides veidošana, uzlabošana jauniešu pulcēšanās vietā, un praktisks ieguldījums, paliekoša vērtība vietējai kopienai.

Projekta ietvaros tika:

  • notīrīta vecā krāsa no vingrošanas stieņiem un tie pārkrāsoti,
  • uzlikts žogs laukuma malā,
  • pārkrāsotas izdzisušās basketbola laukuma līnijas,
  • atjaunots krāsojums basketbola grozam;
  • izgatavota atkritumu kaste.

Projektā “Atpūties jautri!” iesaistījās Ezeres jaunieši un skolas skolotāji. Projekta īstenotāji saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja projektā plānotās aktivitātes! Īpašu paldies skolēnu pašpārvalde saka Alvidam Pupšim par sadarbību, padomiem un atbalstu projekta darbu īstenošanā!

Lai izdodas sportot un atpūsties jautri ar jauniešu spēkiem atjaunotajā sporta laukumā pie Ezeres pamatskolas!

Projekts tika īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros. To rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.