Rubas jaunieši īstenojuši jauniešu iniciatīvas projektu

Neformālā grupa “Rubas jaunieši” septembra sākumā realizēja Saldus novada jauniešu iniciatīvas projektu “Pārgājiens ar uzdevumiem un nakšņošanu” pie Sesavas Ezera, Īles pagastā.

Projekta ietvaros tika realizēts pārgājiens ar nakšņošanu, kas ietvēra prāta spēles, dažādus uzdevumus, anekdošu stāstīšanu, dzīves stāstus, maltīšu gatavošanu.

Pārgājiens notika 9.- 10.septembrī, kopā tika noiets 10 km. Maltīšu gatavošanai tika izmantots iegādātais tūristu katls un pārtika, drošībai medicīniskā aptieciņa.

Ieguvām atziņu, ka kopīgā darbošanās dod kā morālu gandarījumu, tā arī materiālu ieguvumu.

Projekts tika īstenots projektu konkursa “Jaunieši darbībā” ietvaros. To rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.