Pieteikšanās mērķdotāciju piešķiršanai interešu izglītības programmām

Tiek izsludināta pieteikšanās uz valsts finansējumu interešu izglītībai 2018./2019. mācību gadam.

Atbilstoši metodiskajiem norādījumiem izstrādātās interešu izglītības programmas lūgums iesniegt Saldus BJC (Lielā iela 3b, Saldus)  metodiskajā kabinetā līdz 2018. gada 20. augustam.
Iesniegtās programmas izvērtēs Saldus novada pašvaldības apstiprināta komisija. Tālrunis un e-pasts uzziņai: 26184183, dace.valko@saldus.lv.

Terminu skaidrojumi —>    INTEREŠU IZGLĪTĪBAS JOMAS

1)Atskaites (Atskaite) gaidīšu e-pastā dace.valko@saldus.lv līdz 2018.gada 11.jūnijam.

2)Jaunās interešu izglītības programmas (Pulciņa_programma_2018.2019.m.g.) var iesniegt Saldus BJC līdz 2018.gada 20.augustam.

3) JA pagājušā gadā uzrakstījāt interešu izglītības programmu uz diviem gadiem, tad līdz 2018.gada 20.augustam Saldus BJC Jums jāiesniedz tāds kā apstiprinājums, ka nākošajā mācību gadā arī strādāsiet ar šo pašu programmu -“Programmas pieteikums 2.gadam”(programmas pieteikums 2. gadam).