“Zinīšu” nodarbības

Līdz šim apskatītās “Zinīšu” nodarbību tēmas:

  • no 17. – 20. septembrim, tēma “Laiks”
  • no 1. – 5. oktobrim, tēma “Dārzeņi”;

Turpmākās tēmas:

  • no 8. – 12. oktobrim, tēma “Rudens lapas”;
  • no 15. – 19. oktobrim, tēma “Sēnes”;

Tēma “Sēnes”. 15. – 19.oktobris. Nodarbības bērniem no 3 līdz 3,5 gadu vecuma. Pirmdien no plkst. 11:20 – 11:50 latviešu valoda (vada Inguna Zomerovska); no plkst. 12:00 – 12:30 mūzika (vada Zane Kaunese); no plkst. 12:30 – 13:00 vizuālā māksla (vada Inguna Zomerovska). Otrdien no plkst. 11:20 – 11:50 matemātika (vada Inguna Zomerovska), no plkst. 12:00 – 12:30 mājturība un tehnoloģijas (vada Agnija Jaunbrāle), no plkst. 12:30 – 13:00 veidošana (vada Inguna Zomerovska). Nodarbības bērniem no 3,5 līdz 4,5 gadu vecumam. Trešdien no plkst. 11:20 līdz 11:50 latviešu valoda (vada Inguna Zomerovska), no plkst. 12:00 – 12:30 mājturība un tehnoloģijas (vada Agnija Jaunbrāle), no plkst. 12:30 – 13:00 vizuālā māksla (vada Inguna Zomerovska). Ceturtdien no plkst. 11:20 – 11:50 matemātika (vada Inguna Zomerovska), no plkst. 12:00 – 12:30 mūzika (vada Zane Kaunese), no plkst. 12:30 – 13:00 veidošana (vada Inguna Zomerovska).

Tēma “Rudens lapa”. Nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma līdz 3,5 gadu vecuma. Pirmdiena no plkst. 11:20 līdz 11:50 latviešu valoda, vada Inguna Zomerovska, no plkst. 12:00 līdz 12:30 mūzika, vada Zane Kaunese, no plkst. 12:30 līdz 13:00 vizuālā māksla, vada Inguna Zomerovska. Otrdiena no plkst. 11:20 līdz 11:50 dabaszinības, vada Inguna Zomerovska, no plkst. 12:00 – 12:30 mājturība un tehnoloģijas, vada Agnija Jaunbrāle, no plkst. 12:30 līdz 13:00 matemātika, vada Inguna Zomerovska. Nodarbības bērniem no 3,5 gadiem līdz 4,5 gadiem. Trešdiena no plkst. 11:20 līdz 11:50 latviešu valoda, vada Inguna Zomerovska, no plkst. 12:00 līdz 12:30 mājturība un tehnoloģijas, vada Agnija Jaunbrāle, no plkst. 12:30 līdz 13:00 matemātika, vada Inguna Zomerovska. Ceturtdiena no plkst. 11:20 līdz 11:50 dabaszinības, vada Inguna Zomerovska, no 12:00 līdz 12:30 mūzika, vada Zane Kaunese, no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00 vizuālā māksla, vada Inguna Zomerovska.