Skolēnu brīvlaikā Saldus BJC pulciņi notiek.

Skolēnu brīvlaikā no 22. līdz 26.oktobrim Saldus BJC pulciņi strādās kā ierasts. Nenotiks pulciņi, kurus vada skolotājas Zane Kaunese, Agnija Jaunbrāle un skolotājs Uģis Jēkabsons (skolotāji apmeklēs kursus).
Kartinga pulciņš notiks 27.oktobrī (pulciņa dalībnieku brauciens uz Liepāju).