Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Saules ritmi” Kurzemes reģiona kārtas noslēguma pasākums

25. aprīlī Saldus BJC norisinājās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Saules ritmi” Kurzemes reģiona kārtas noslēguma pasākums.
Mums bija tas gods uzņemt kopā 121 konkursa dalībniekus un vairāk kā 40 pedagogus no Talsu, Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Saldus novadiem.
Lai iepazītu Saldu, konkursa dalībniekiem, pirms apbalvošanas bija dažāda veida aktivitātes:
  • Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja pedagoģe Sandra Leitholde vadīja radošo nodarbību “Ar Jani R.”, kur bērni katrs sev uztaisīja koka magnētiņu ar attēliem no J.Rozentāla gleznām.
  • Saldus Kapelleru namā izzinošā nodarbībā “mini sportiņš” ietvaros – sportiskas aktivitātes tika apvienotas ar izzinošu un interesantu stāstījumu par Kapelleru nama vēsturi, ko vadīja Egita Uzule. Interesanti, ka nodarbības beigās daudzi bērni pieteicās braukt uz Kapelleru namu kopā ar savām ģimenēm.
  • Konkursa dalībnieki varēja iepazīt arī Saldus Jauniešu māju – pavadot laiku spēlējot dažāda veida spēles un kopā ar jaunatnes darbiniecēm piedalīties kopīgā saliedēšanās aktivitātē “Darām kopā”.
  • Skolotāji, vecāki un citas pavadošās personas kopā ar gidi Līgu Šauli iepazina Saldu izzinošā nodarbībā “Saldus – Jaņa Rozentāla pilsēta”.
Pēc aktīvām un izzinošām nodarbībām, visi konkursanti pulcējās Saldus BJC lielajā zālē uz apbalvošanas pasākumu.
Pasākumu atklāja un saulaināku radīja Saldus BJC mazie dziedātāji no bērnu popgrupas “Saules zaķēni”.
Apbalvošanas pasākumā Saldus BJC direktore Dace Vaļko izsniedza konkursa dalībniekiem VISC diplomus un pateicības.
Mākslas darbus, kuri ieguva I pakāpes diplomus, varēs apskatīt nākamajā gadā XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – mākslas projektā VEF kultūras pilī. Priecājamies un esam lepni, ka to vidū būs arī Ezeres pamatskolas Dizaina studijas pulciņa meiteņu – Katrīnas Ansones un Elīnas Pūnes darbs “SALDUS SAULE aust” (skolotāja Guna Meija).
Paldies arī pārējiem interešu izglītības pulciņa audzēkņiem no Saldus BJC, Brocēnu un Druvas vidusskolām; Saldus, Gaiķu Nīgrandes pagasta Kalnu, Zirņu un Kalnsētas pamatskolām, kuri piedalījās konkursā – izstādē.

Lai notiktu tik vērienīgs pasākums, liels paldies jāsaka visiem, kas iesaistījās konkursa – izstādes tapšanā, vērtēšanā, norisēs:

  • Valsts izglītības satura centram (VISC);
  • Dacei Eglītei Zīrupai – Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatorei;
  • Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejam;
  • Saldus Kapelleru namam;
  • Līgai Šaulei – gidei un Saldus BJC vides pulciņa skolotājai;
  • Saldus Jauniešu mājai, personīgi – Laurai Ūželei, Madarai Tiļļai, Kristīnei Šimkus, Svetlanai Laminskai Kampenusai un Signei Meirei.
Paldies arī jauniešiem, kuri palīdzēja pasākuma laikā: Katrīnai Vaļko, Agritai Andersonei, Endijai Timermanei.

Informāciju sagatavoja
Liene Zeiliņa
Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā