Aizvadīts “Ameno” 15 gadu jubilejas koncerts

Smieklu, pozitīvu emociju un atmiņu stāstiem bagāts – tāds bija Saldus BJC jauniešu kora “Ameno” 15 gadu jubilejas koncerts.

Koncertu lieliski papildināja kora bijuši dalībnieki – absolventi, bet īpaši sirsnīgu un muzikālu sveicienu sniedza Kato.

Paldies visiem, kas iesaistījās koncerta tapšanā!

Īpašs paldies solistiem, koncertmeistaram Zigurdam Tursam, koncerta vadītājiem un režisoriem Agnesei Upītei un Didzim Jurovam, Saldus BJC un Druvas vidusskolas Improvizācijas teātrim, fotogrāfei Sintijai Mazdrevicai.

Vislielākais PALDIES Diānai Demiterei – kora dibinātājai, vienīgajai vadītājai un kolektīva dvēselei.