Vērtēšanas komisija izvērtējusi konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” iesniegtos mākslas darbus

Lai veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļinātu izpratni par vizuāli,  vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas vērtībām, kā arī radītu bērnu un jauniešu interesi par materiālu otrreizēju izmantošanu, videi draudzīgu dzīvesveidu un motivētu atbildīgai rīcībai, Saldus BJC sadarbībā ar Saldus novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatori organizēja vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju jomas konkursu “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Dalībnieki savus darbus veidoja no otrreiz izmantojamiem materiāliem (tekstila izstrādājumu atlikumiem), attēlojot latviešu supervaroņus.

Konkursā tika aicināti piedalīties Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju (rokdarbu, kokapstrādes, tekstilmākslas) programmu audzēkņi, kas veidoja ļoti interesantus un radošu mākslas darbus. Darbus vērtēja arī žūrija, kas novērtēja katru darbu pēc vairākiem kritērijiem. Katrā vecuma grupā tika izvirzīti godalgotie darbi:

  • Vecuma grupā no 4 līdz 7 gadu vecumam:

1.vieta – Elza Freiberga – PII “Starumīte”, skolotāja Ilona Ektermane;
2.vieta – Lote Ļaudāma – PII “Starumīte”, skolotāja Ilona Ektermane;
3.vieta – Elizabete Rešķe – Saldus BJC keramikas pulciņš, skolotāja Teodora Grinberga.

  • Vecuma grupā no 1. līdz 3. klasei:

1.vieta – Gabriela Levica – Kalnsētas pamatskola, skolotāja Inita Virbicka;
2.vieta – Marta Krūmkalne – Kalnsētas pamatskola, skolotāja Inita Virbicka;
2.vieta – Līga Sendija Sidorko– Kalnsētas pamatskola, skolotāja Inita Virbicka;
3.vieta – Sendija Jonuša – Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola, skolotāja Aigita Plīta.

  • Vecuma grupā no 4. līdz 6. klasei:

1.vieta – Nikola Andersone – Saldus BJC “Raibie roku darbi”, skolotāja Gaida Circene;
2.vieta – Sofija Fedotkina – Saldus BJC “Pārvērtību māksla”, skolotāja Liāna Didze Samsonova;
2.vieta – Laura Lazda – Brocēnu vidusskola, skolotāja Aiva Šteina;
3.vieta – Lāsma Meijere – Saldus BJC “Pārvērtību māksla”, skolotāja Liāna Didze Samsonova;
3.vieta – Elizabete Vitte – Saldus pamatskola, skolotāja Dace Eglīte Zīrupa.

  • Vecuma grupā no 7. līdz 9. klasei:

1.vieta – Kitija Burtniece – Kalnsētas pamatskola, skolotāja Gaida Circene;
2.vieta – Lāsma Liepa – Saldus pamatskola, skolotāja Dace Eglīte Zīrupa;
3.vieta – Kyma Mariia Ivaschyshyna – Saldus pamatskola, skolotāja Dace Eglīte Zīrupa.

No 9. līdz 18.maijam visi konkursa mākslas darbi ir apskatāmi Saldus BJC ēkas logos (Lielā ielas 3b) – aicinām nākt un apskatīt.

17.maijā Saldus BJC Instagram profila stāstos (storijos) notiks 24 stundu godalgoto darbu Instagram balsojums, kā rezultātā tiks noteikta “Instagram simpātija”. Seko līdzi un nobalso arī Tu par savu mīļāko mākslas darbu!

Paldies arī pārējiem dalībniekiem no PII “Straumīte”, Saldus BJC keramikas pulciņa, Saldus BJC ‘’Raibie roku darbi’’, Saldus BJC “Pārvērtību māksla”, Saldus pamatskolas, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Kalnsētas pamatskolas, Gaiķu pamatskolas un Brocēnu vidusskolas.

Paldies vērtēšanas komisijas pārstāvēm:

  • Dace Vaļko /Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore/
  • Ilze Brazdauska /Šuvēja, zīmola MEIJ radītāja/
  • Dace Eglīte Zīrupa /Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinātore, viz.mākslas skolotāja/ kā arī paldies par sadarbību konkursa tapšanā un organizēšanā.