Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 1.kārtas rezultāti

Vakar, 3.aprīlī, Saldus BJC norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 1.kārta.

Kopā piedalījās 40 runātāji no 10 Saldus novada izglītības iestādēm.

Konkursā dalībnieki uzstājās un tika vērtēti 5 klašu grupās: (1.; 2.-3.; un 4.-6.; 7.-9.klašu un 10.-12.klašu grupas)

Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Darbos vērtēja: domas atklāsmi, spilgtu priekšstatu gleznu esamību un atklāsmi klausītājam, kontaktu ar klausītājiem, cik skaidra ir dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam.

Dalībniekus vērtēja vērtēšanas komisija, kuru pārstāvēja:

 • Ieva Samauska – Rakstniece un dzejniece
 • Zanda Strogonova – Brocēnu kultūras un izglītības centra Brocēnu teātris režisore
 • Gunta Dravniece – Pedagogs

Konkursa 1.kārtas rezultāti:

1.klašu grupā:

 • Gustavs Kanasts – Saldus pamatskola (skolotāja Dace Neizaka) – I pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Mariuss Jēkabsons – Saldus vidusskola (skolotāja Dina Brunava) – I pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Elza Freiberga– Nīgrandes pag. Kalnu pamatskola (skolotāja Aigita Plīta) – I pakāpes diploms
 • Markuss Turksons – Lutriņu pamatskola (skolotāja Kitija Paulauska) – I pakāpes diploms
 • Līna Emīlija Langmane – Cieceres pamatskola (skolotāja Valija Freimane) – I pakāpes diploms
 • Kārlis Lāva – Druvas vidusskola (skolotāja Arvita Blūma) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu

2.-3.klašu grupā:

 • Daniels Geislers – Gaiķu pamatskola (skolotāja Daina Zariņa) – augstākās pakāpes diploms
 • Ruta Gailiša – Gaiķu pamatskola (skolotāja Daina Zariņa) – I pakāpes diploms
 • Gabriels Bahs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms
 • Jānis Baumanis – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Valters Strautmanis – Blīdenes pamatskola (skolotāja Iveta Muhitdinova) – I pakāpes diploms
 • Estere Rudzīte – Saldus pamatskola (skolotāja Sigita Rieksta) – I pakāpes diploms
 • Melānija Kinča – Saldus vidusskola (skolotāja Sandra Laure) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Marta Indreļuna – Lutriņu pamatskola (skolotāja Solvita Strauta – Besere) – I pakāpes diploms
 • Sabīne Vagele – Cieceres pamatskola (skolotāja Valija Freimane) – I pakāpes diploms
 • Sanija Daubare – Cieceres pamatskola (skolotāja Valija Freimane) – I pakāpes diploms
 • Līva Mickēviča – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Vlasova) – I pakāpes diploms
 • Tince Bendrate – Brocēnu vidusskola (skolotāja Vivita Ķesbere) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu

4.-6.klašu grupā:

 • Arguts Kubiškins – Gaiķu pamatskola (skolotāja Daina Zariņa) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Betija Brice – Blīdenes pamatskola (skolotāja Liena Livandovska) – I pakāpes diploms
 • Emīlija Krastiņa – Saldus pamatskola (skolotāja Māra Markava) – I pakāpes diploms
 • Edgars Kristers Kalniņš – Saldus pamatskola (skolotāja Sanita Vītola) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Mārtiņš Freimanis – Druvas vidusskola (skolotāja Inga Koreņika) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu

7.-9.klašu grupā:

 • Jurģis Žaļims – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Dāvis Jeromanovs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms
 • Renāte Šampiņa – Blīdenes pamatskola (skolotāja Liena Livandovska) – I pakāpes diploms
 • Nikola Šilberga – Saldus pamatskola (skolotāja Sanita Vītola) – augstākās pakāpes diploms
 • Elīna Hūne – Saldus vidusskola (skolotāja Maira Griķe) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Aija Kalniete – Saldus vidusskola (skolotāja Arnita Gidrēviča) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Dārta Baumane – Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola (skolotāja Inga Ēberliņa) – augstākās pakāpes diploms
 • Kate Rozentāle – Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola (skolotāja Inga Ēberliņa) – augstākās pakāpes diploms
 • Jēkabs Klagišs – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Burve) – I pakāpes diploms
 • Kate Sestule – Brocēnu vidusskola (skolotāja Ļena Zvaigzne) – I pakāpes diploms
 • Arnolds Maks – Brocēnu vidusskola (skolotāja Marika Ulmane) – augstākās pakāpes diploms

10.-12.klašu grupā:

 • Alise Hūne – Saldus vidusskola (skolotāja Arnita Gidrēviča) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Diāna Ābelniece – Saldus vidusskola (skolotāja Guna Raita) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Madara Lāce – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Burve) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu
 • Madara Zadovska – Druvas vidusskola (skolotāja Līga Kaļišuka) – augstākās pakāpes diploms
 • Agrita Andersone – Brocēnu vidusskola (skolotāja Ļena Zvaigzne) – augstākās pakāpes diploms
 • Kristiāns Priedītis – Brocēnu vidusskola (skolotāja Mairita Neilande) – augstākās pakāpes diploms

Labākie 1. kārtas dalībnieki tika izvirzīti (ieguva “ceļazīmi”) uz konkursa 2. kārtu, kura notiks 24.aprīlī Liepājā, Liepājas Bērnu un jauniešu centrā ‘’Vaduguns’’.

Sakām lielu paldies konkursa dalībniekiem, skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam un žūrijas komisijai par darbu!