Aizvadīta Saldus novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

27.martā, Saldus Bērnu un jaunatnes centru pieskandināja koru dalībnieki no Saldus novada izglītības iestādēm ar skaistām un skanīgām dziesmām, jo šodien norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursā kori izpildīja 3 dziesmas no Svētku repertuāra – obligāto, izlozes un izvēles dziesmu.

Kā atzina konkursa žūrija, ka visi kori ir labi sagatavojušies un nopelnījuši piedalīties konkursa II kārtā, kas norisināsies jau 11. un 12. aprīlī Kuldīgā un Ventspilī. Priecājamies, ka kori bija ar tiešām augstu sniegumu un abi kori, kuri piedalījās A grupā – Saldus Mūzikas skolas 5.-8.klašu koris un Druvas vidusskolas 5.-9.klašu koris – ieguva augstākās pakāpes diplomus, bet visi B grupas kori – Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauktais koris “Ameno”, Saldus pamatskolas 5.-9.klašu koris un Saldus vidusskolas 4.-9.klašu koris – ieguva I pakāpes diplomus.

Paldies Saldus novada izglītības iestāžu koriem un to mākslinieciskajām vadītājām:

  • Saldus Mūzikas skolas 5.-8.klašu korim / Vadītāja: Ināra Bērziņa, diriģente Itana Lipšāne /
  • Druvas vidusskolas 5.-9.klašu korim / Vadītāja: Itana Lipšāne /
  • Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauktajam korim “Ameno” / Vadītāja: Diāna Demitere /
  • Saldus vidusskolas 4.-9. klašu korim / Vadītāja: Aija Zakovska /
  • Saldus pamatskolas 5.-9.klašu korim / Vadītāja: Iveta Logina /

Paldies koncertmeistarēm Vitai Ramatei un Ritai Ševicai, kuras piešķīra koriem īpašu skanējumu.

Paldies žūrijas komisijas pārstāvēm, kas vērtēja koru sniegumu:

  • Inta Godiņa / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja, Rīgas 6. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Mūzika, VISC ansambļu padomes locekle, Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskā Centra konsultante mūzikas jomā, mūzikas mācību satura autore, mūzikas skolotāja /
  • Dace Perševica / Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja, Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības muzikālo pulciņu pārraudzības metodiķe /
  • Dina Bičule / Talsu pamatskolas direktore, mūzikas pedagogs, koru un ansambļu vadītāja /

Uz tikšanos konkursa II kārtā un nākamā gada vasarā XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru lielkoncertā Mežaparka Lielajā estrādē – Sidraba birzī!

Paldies Sintijai Mazdrevicai par skaistajām bildēm!