Saldus un Brocēnu jauniešu mājas piedāvā vadīt neformālas aktivitātes gan klātienē, gan attālināti

Saldus Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību Saldus un Brocēnu Jauniešu māju jaunatnes darbinieki Saldus novada skolām un jauniešu centriem izstrādājuši neformālo aktivitāšu piedāvājumu. Tas ietver vienu vai vairākas nodarbības par jauniešiem šobrīd aktuālām tēmām, kas ikdienā mijas gan ar formālo, gan neformālo izglītību.

Neformālo aktivitāšu piedāvājums ietver šādus nodarbību ciklus:

  • Saliedēšanās pasākumu cikls – veicinās klases, kolektīva, grupas dalībnieku saliedētību un sadarbību (2 – 3 nodarbības);
  • Jauniešu līdzdalības veidi – iepazīstinās ar jauniešu iespējām un attīstīs izpratni par līdzdalību, tās nozīmību (2 nodarbības);
  • Kā bez apjukuma uzsākt studijas? – daloties ar savu pieredzi, veicināsim izpratni par augstākās izglītības nozīmību, palīdzēsim neapjukt gudros terminos, parādīsim cik aizraujošs un vērtīgs ir studiju laiks (1 nodarbība)!

Katrs no nodarbību cikliem ir veidots tā, lai konkrētā tēma tiktu apskatīta ar neformālās pieejas un metožu palīdzību. Mācoties darot, būt ar sevi un kopā ar citiem, ikviens neformālās izglītības dalībnieks tiek aicināts līdzdarboties, izteikties un procesā saprot, ka arī to vajadzības un vēlmes ir svarīgas, viedoklis – būtisks, apgūtas jaunas zināšanas.

Nodarbību mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 – 20 gadiem, atkarībā no grupas vecuma, izvēlētās metodes tiek pielāgotas, lai informācija būtu viegli un interesanti uztverama ikvienam. Nodarbības notiek darba dienās, ir bezmaksas, vienas nodarbības ilgums ir 40 – 50 minūtes, tās vadām gan klātienē, gan arī attālināti.

Attālināto nodarbību gadījumā, izglītības iestādei vai jauniešu centram vēlams nodrošināt piekļuvi tiešsaistes platformai ZOOM. Klātienes nodarbībās tiek ievēroti visi valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi.

Neformālo aktivitāšu ietvaros tiks papildināts skolēnu un jauniešu redzesloks par konkrētajām tēmām, palielinātas to komunikācijas prasmes, kā arī citas ikdienai un ilgtermiņa attīstībai nepieciešamas prasmes, savukārt, Saldus un Brocēnu jauniešu māju atraktīvie jaunatnes darbinieki (kuri arī ir jaunieši) ar interesantām metodēm, savu pieredzi un atraktīvajām personībām, pastāstīs un iepazīstinās ar tematiem jauniešiem saistoši!

Pieteikšanās neformālo aktivitāšu piedāvājumiem, rakstot uz e-pastiem: saldusjauniesumaja@gmail.com vai brocenujauniesumaja@gmail.com .

Vairāk informācijas aprakstā vai sazinoties ar Saldus BJC direktores vietnieci jaunatnes jomā Lauru Ūželi (28673304), jaunatnes darbinieci Kristu Pučko (27174422).

Informāciju sagatavoja:
Saldus un Brocēnu jauniešu mājas