Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros īstenoti 9 jauniešu projekti

Saldus novada jaunieši ir idejām bagāti, tāpēc, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, arī šogad jauniešiem, vecumā 13 – 25 gadi, bija iespēja piedalīties Saldus Bērnu un jaunatnes centra organizētajā Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2023”. Projektu konkursu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.

Šogad projektu konkursa ietvaros īstenotas 9 jauniešu idejas, dažiem šī bija pirmā pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā, daži projektu iesniedzēji īstenojuši projektus jau iepriekš un saskata to kā lielisku veidu savas iniciatīvas paušanai.

No 5. jūnija līdz 11. oktobrim jaunieši organizējuši dažādus pasākumus, veicinājuši jauniešu sadraudzību, labiekārtojuši jauniešu vietas savā skolā vai pagastā!

13.novembrī visu projektu pārstāvji – projektu vadītāji, darba grupu dalībnieki, arī konsultanti, tikās projektu konkursa noslēguma pasākumā, kur citiem prezentēja savu projektu rezultātus un atskatījās uz paveikto:

  1. Saldus jauniešu mājas jauniešu neformālā grupa “Jaunieši kustībā” Saldus vidusskolas stadionā organizēja futbola sacensības jauniešu komandām “Jauniešu futbola kausa izcīņa – Saldus novadā”;
  2. Brocēnu jauniešu mājas jaunietes uzrunāja Saldus novadā zināmus mūziķus un muzikālas personības un deva iespēju jauniešiem uzstāties kopā ar šīm personībām publiskā koncertā “Jaunietis dzied”;
  3. Saldus vidusskolas pašpārvalde, projekta “Uzdrīksties” ietvaros, Saldus novada jauniešiem piedāvāja piedalīties nodarbībās par publisko uzstāšanos, savu baiļu pārvarēšanu. Nodarbības vadīja jomu profesionāļi;
  4. Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments rīkoja saliedēšanās pasākumu Brocēnu vidusskolas skolēnu pašparvaldei, tā veicinot jauniešu interesi par pašpārvaldi, stiprinot tās darbību un kolektīvu;
  5. Saldus Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju grupa “KENDI” organizēja radošās dienas – nodarbības dažādos deju stilos, noslēgumā apgūto demonstrēja koncertā “Mēs dejosim no visas sirds”;
  6. Danielai Amandai Kņūtai un citiem Saldus Tehnikuma pašpārvaldes dalībniekam bija mērķis -pārvērst pašpārvaldes tikšanās telpu neformālākā gaisotnē, tā, lai telpā patīkami satikties, radīt idejas un rīkot pasākumus. Projekta ietvaros tika izveidota “Jauniešu U-telpa”;
  7. Ezeres pamatskolas pašpārvalde projektā “Atpūties jautri!” rīkoja talku, aktīvi darbojās, lai uzlabotu sporta laukumu pie skolas, tā radot sakoptu vietu, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku starpbrīžos un pēc stundām;
  8. Rubas jaunieši devās pārgājienā ar uzdevumiem un nakšņošanu – jauniešu ideja bija gan saliedētību veicinoša, gan praktiska. Pārgājiens deva iespēju satikties un komunicēt, kā arī iegādāties ugunskura katlu, kas būs noderīgs aktivitāšu organizēšanā arī turpmāk;
  9. Aleksandrs Fadeičevs no Brocēnu vidusskolas ar klasesbiedriem, piesaistot vietējos resursus, organizēja pasākumu “SPORTĀ JAUTRĀK” Saldus pilsētas stadionā, tādējādi – radot jauniešos interesi par sportu un veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu caur sporta sacensībām.

Projektu pārstāvju prezentācijās klausījās arī Saldus BJC direktore Dace Vaļko, Saldus novada domes deputāte Kristīna Maslovska, projektu vērtētāji, visi ar gandarījumu novērtēja jauniešu veikumu! Savukārt, apkopojot projektu pārstāvju atziņas par projektu īstenošanas gaitu, var secināt – jaunieši guvuši pieredzi, attīstījuši spēju plānot finanses, domāt nestandarta situācijās, rast risinājumus un nepadoties pie sarežģījumiem!

Saldus novada jaunieši ir jaunieši darbībā!

Informāciju sagatavoja
Saldus BJC direktores vietniece
jaunatnes jomā
Laura Ūžele