Saldus novada jaunieši tiekas pasākumā “Domnīca un tīklošanās #1”

29.aprīlī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā norisinājās projekta “Solis tuvāk jaunatnei” pirmā aktivitāte Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu, Saldus novada jauniešu domes jauniešu, jaunatnes jomā iesaistīto tīklošanās un savstarpējās sadarbības veicināšanas pasākums “Domnīca un tīklošanās #1”.

Neformālā un izglītojošā nodarbībā par tēmu “Mans viedoklis, pārliecība un spēja izteikties” Reiņa Širokova vadībā jaunieši atraisījās un guva pārliecību paust savu viedokli un izteikties.

Savukārt – Andris Kāposts un Sendija Kaprānova no biedrības “Attīstības platforma YOU+ “, neformālā vidē veicināja jauniešu tīklošanos un pieredzes apmaiņu. Praktiski darbojoties, katra pašpārvalde, Jauniešu dome un jaunatnes darbinieki iepazīstināja ar savu darbu, apzināja lēmumpieņemšanas procesus dažādos līmeņos, izstrādāja ieteikumus nākamajām skolēnu pašpārvaldēm un Jauniešu domei. Iegūtās atziņas, ieteikumi tiks apkopoti un izmantoti Saldus novada Jauniešu domes darbībā, darbā ar jaunatni Saldus novadā kopumā.

Pasākumā vienkopus satikās Saldus novada jaunieši, kuri aktīvi iesaistās skolas ikdienas dzīves veidošanā, novada mēroga aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos. Paldies Saldus novada izglītības iestādēm par atsaucību, pasākums aizsāka savstarpējo tīklošanos, kas turpināsies arī citās projekta aktivitātēs.

Pasākumā piedalījās Saldus vidusskolas,  Saldus pamatskolas, Saldus tehnikuma, Druvas vidusskolas, Brocēnu vidusskolas,  Cieceres un Kalnsētas pamatskolu, Ezeres pamatskolas, Lutriņu pamatskolas, Blīdenes pamatskolas, Kalnu pamatskolas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Aktivitāte īstenota projekta “Solis tuvāk jaunatnei” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros. Aktivitātes norisi nodrošina Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste un Saldus un Brocēnu jauniešu mājas