III Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un Saldus Bērnu un jaunatnes centru 3. maijā Saldū organizēja III Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālu.
Festivāla laikā gandrīz 250 bērni un jaunieši no visas Latvijas –Aizputes, Balviem, Brocēniem, Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmalas, Lielvārdes, Limbažiem, Līvāniem, Rīgas, Saldus, Talsiem, Tilžas un Ventspils – muzicēja ielu koncertos un festivāla lielkoncertā „Visa sēta sudrabota, vārti zelta sprodzītēm”.
  • Ielu koncertos Oskara Kalpaka laukumā un Māra Čaklā skvērā bija dzirdami vokālie un instrumentālie ansambļi un kapelas.
  • Saldus Bērnu un jaunatnes centrā kolektīvi dziedāja un spēlēja lielkoncertā, kura noslēgumā koporķestris izpildīja komponista Andra Sējāna darbu „Ai, tu, mana brāļa sēta”.
Tautas mūzika ir mūsu tautas identitātes apliecinājums. Tā atspoguļo Latvijas kolorīto dabu, cilvēkus un dzīves ritumu. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā, piešķirot tradīcijām pārlaicīgu vērtību un veidojot to atskaņas šodienā.
Paldies visiem dalībniekiem un to vadītājiem par piedalīšanos pasākumā!