Saldus Bērnu un jaunatnes centru turpmāk vadīs Dace Vaļko

Š.g. 28. janvāra domes sēdē deputāti  Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores amatā iecēla Daci Vaļko.

Dace par Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietnieci izglītības jomā strādā jau kopš 2015. gada un no 2020. gada jūlija pilda Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores amata pienākumus. Dace Vaļko ir beigusi Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, iegūstot pamatskolas skolotājas kvalifikāciju. Strādājusi par skolotāju gan Saldus novada Zaņas pamatskolā, gan Saldus novada Pampāļu pamatskolā, bijusi Pampāļu pagasta pārvaldes jaunatnes lietu koordinatore, kā arī Pampāļu pagasta pārvaldes sporta darba organizatore. No 2007. līdz 2011. gadam ir pildījusi amata pienākumus Pampāļu pagasta Bāriņtiesā. Savas profesionālās darbības laikā ir pilnveidojusi savas prasmes un zināšanas, apmeklējot dažādus pilnveides kursus un apmācības, kur ieguvusi apliecības un sertifikātus par profesionālās pilnveides kvalifikācijas celšanu.

Dace saka: “Mēs neaugam, kad viss ir viegli, mēs augam, kad saskaramies ar izaicinājumiem. Saldus Bērnu un jaunatnes centrā ik diena ir izaicinājumu pilna, tāpēc mums ir iespēja augt un attīstīties. Darīsim to kopā!”