Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Šobrīd tie tiek plānoti dažādās norises vietās un laikos š.g. jūlija un augusta mēnešos. Saldus novada svētku koordinatore Dace Vaļko, kā arī atbildīgie pa jomām- Iveta Logina (mūzika), Inese Buša (dejas) un Dace Eglīte Zīrupa (vizuālā māksla) seko līdzi informācijai un piedalās sanāksmēs, ko rīko Dziesmu un deju svētku organizatori.

Šobrīd Saldus novads svētkos plāno piedalīties ar folkloras, tautas deju un koru priekšnesumiem, kā arī ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbiem. 

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.