Pasākumā “Jautrā angļu valoda” satiekas Saldus novada izglītības iestāžu angļu valodas pulciņi

Šodien, 27.aprīlī, Saldus BJC organizēja pasākumu visiem Saldus novada angļu valodas pulciņiem “Jautrā angļu valoda”. Pasākums norisinājās Brocēnu jauniešu mājā, kur mūsu jaunatnes darbinieki bija sagatavojuši jautras un izglītojošas aktivitātes visiem angļu valodas pulciņu dalībniekiem. Priecājamies par lielo atsaucību, bērnu degsmi un iesaisti aktivitātēs.

Paldies skolotājām – Ivetai Lejniecei, Dainai Vēreniecei, Lāsmai Voldiņai un Vinetai Jurevicai un pulciņu dalībniekiem par jaukām emocijām un lieliski pavadīto dienu!

Īpašs, liels paldies Laurai Ūželei, Anitai Laurai Zemrūķei, Madarai Tiļļai un Ēvaldam Kārkliņam par interesantam aktivitātēm!