Noslēdzies konkurss “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”

Noslēdzies Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju programmu audzēkņu  konkurss “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Tajā piedalījās pavisam 36 dalībnieki no šādām izglītības iestādēm:

  • Brocēnu vidusskola;
  • Saldus BJC;
  • Ezeres pamatskola;
  • Saldus pamatskola;
  • Zirņu pamatskola;
  • Cieceres pamatskola.

Konkursā aktualizētā tēma – ķieģeļa otrreizēja izmantošana. Šāda tēma tika izvēlēta, aktualizējot š.g. BJC remonta darbus un pašreizējo ēkas izskatu – ķieģeļu sienām.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija:

  • Dace Vaļko /Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore/;
  • Dace Eglīte Zīrupa /Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vizuālās mākslas jomu koordinatore/;
  • Aiva Šteina /māksliniece, vizuālās mākslas skolotāja/.

Rezultāti/iegūtās pakāpes:

Nr. Vārds, uzvārds Klase Pārstāvētā izglītības iestāde Pulciņa nosaukums Skolotājs Iegūtā pakāpe
1. Maija Zeiliņa Pirmsskola Saldus BJC Pārvērtību māksla Liāna Didze Samsonova I
2. Rojs Herberts Tidenbergs 1.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina I
3. Evija Tolēna 2.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina I
4. Elza Meistare 3.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina I
5. Anda Rusmane 3.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina II
6. Elizabete Straupa 3.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina I
7. Madara Kucina 1.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle I
8. Elza Elizabete Rumba 1.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle I
9. Amanda Strode 1.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle II
10. Kitija Bimšteina 1.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle I
11. Amanda Vilka 2.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle II
12. Laima Markava 2.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle II
13. Amēlija Birziņa 2.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle II
14. Lelde Irbe 2.klase Saldus pamatskola Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle II
15. Renārs Krivencovs 2.klase Ezeres pamatskola Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija I
16. Jānis Kudiņš 3.klase Brocēnu vidusskola Krāsu pulciņš Aiva Šteina I
17. Nikola Andersone 4.klase Saldus BJC Raibie roku darbi Gaida Circene I
18. Anete Krūmiņa 4.klase Saldus BJC Raibie roku darbi Gaida Circene I
19. Sofija Romanovska 4.klase Saldus BJC Keramika Teodora Grinberga II
20. Nellija Sproģe 4.klase Saldus BJC Keramika Teodora Grinberga I
21. Māra Škutāne 5.klase Zirņu pamatskola VIZ-MA Liāna Didze Samsonova I
22. Anija Pūkaine 5.klase Zirņu pamatskola VIZ-MA Liāna Didze Samsonova I
23. Toms Grīntāls 5.klase Cieceres pamatskola Dizaina un tehnoloģiju individuālās konsultācijas Inita Virbicka I
24. Sofija Annemarija Dobuma 6.klase Ezeres pamatskola Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija I
25. Marta Škutāne 7.klase Zirņu pamatskola VIZ-MA Liāna Didze Samsonova I
26. Elans Balgalvis 8.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa I
27. Evelīna Zusta 8.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa I
28. Daniela Andersone un Samanta Gārne 8.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa I
29. Kristīne Sjomkāne 9.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa I
30. Artūrs Virts 9.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa I
31. Alise Brinčika 9.klase Saldus pamatskola Mākslas pulciņš Dace Eglīte Zīrupa II
32. Katrīna Ansone 7.klase Ezeres pamatskola Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija I
33. Elīna Pūne 7.klase Ezeres pamatskola Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija I
34. Karlīna Pūne 8.klase Ezeres pamatskola Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija I
35. Jānis Jeremenko 10.klase Saldus BJC Pārvērtību māksla Liāna Didze Samsonova I

Mūsu Instagram profilā notika arī simpātiju balsojums, kam žūrija izvirzīja 11 iesniegtos darbus. Balsojumā uzvarēja Elīna Pūne /Ezeres pamatskola/. Balsojumam izvirzītos darbus vari skatīt arī mūsu Instagram profila “highlight” sadaļā.

Paldies visām izglītības iestādēm, skolotājiem, bērniem un jauniešiem, kuri piedalījās mūsu organizētajā konkursā.