Noslēgušies divi “Junior Achievement Latvia” ietvaros rīkotie konkursi

Noslēgušies “Junior Achievement Latvia” ietvaros rīkotie konkursi:
  • “Mana vārdnīciņa” (PII, 1.-4. klašu audzēkņiem). Konkursā aicinājām ģimenes trīs paaudzēm – bērnam, vecākiem, vecvecākiem vai vecāka gada gājuma radiniekiem, un skaidrot dzīvei būtisku terminus. Atbildes bija jāraksta vārdnīcas formātā un gaumīgi jānoformē.

1.-2.kl. grupā balvas saņem:
Loreta Manavicka /1.a kl., Saldus pamatskola/
Hugo Pūne /2.do kl., Druvas vidusskola/
Paula Bertrāne /2.re kl., Druvas vidusskola/

3.-4. kl. grupā:
Dārta Amēlija Vecmane /3.re kl., Druvas vidusskola/
Anne Ehmane /4.do kl., Druvas vidusskola/
Elza Priedīte /4.do kl., Druvas vidusskola/

  • “Biznesa pasakas” (5.-9. klašu audzēkņiem). Pasakas saturā bija jāietver: personāžs izprot ar naudu saistītos jautājumus – kā pārvaldīt ienākumus un izdevumus; kā veikt ieguldījumus vai veidot savu uzņēmumu; atrast labu darbu.

5.-7. kl. grupa:
Karlīna Kronberga /5.re kl., Druvas vidusskola/
Rūdolfs Ķempelis /5.re kl., Druvas vidusskola/
Filips Gailītis /7.re kl., Druvas vidusskola/

8.-9. kl. grupa:
Evelīna Kronberga /9. c kl., Saldus vidusskola/
Evelīna Cāzere /9.a kl., Saldus vidusskola/
Paula Pragublicka /9.do kl., Druvas vidusskola/
Diāna Bumbiere 9.re kl., Druvas vidusskola/

Paldies konkursu vērtētājiem – Ģirtam Ančevskim, Ivaram Skrebelim, Dacei Vaļko, Signei Meirei un Agitai Skrebelei. Paldies Saldus uzņēmēju biedrībai un Cannelle Bakery par sadarbību un atbalstu.