Aicinām uz koncertu “Lieldienu sadancis”

5.aprīlī mūsu skatuvi ar mazajiem solīšiem piepildīs Saldus Bērnu un jaunatnes centra pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi:
  • bērnu deju kolektīvs “Sienāzītis” /vadītāja Baiba Rāzna, koncertmeistare Lienīte Lemkena/;
  • bērnu deju kolektīvs “Ezeres dejotāji” /vadītāja Vaira Ansone/;
  • bērnu deju kolektīvs no PII “Īkstīte” /vadītāja Elīna Andersone/;
  • bērnu deju kolektīvs no PII “Sienāzītis” /vadītāja Baiba Rāzna, koncertmeistare Vita Ramate/;
  • bērnu deju kolektīvs “Zvaniņi” no PII “Mūsmājas” /vadītāja Aira Nāruna, koncertmeistare Mārīte Ukavica/.
Uz tikšanos koncertā “Lieldienu sadancis”!
PS. Afišas sagatavi veidoja Markuss no mūsu grafiskā dizaina pulciņa.