Lieliska iespēja vasarā piedalīties peldēšanas nodarbībās Saldus ezera brīvdabas peldbaseinā

No 7.jūnija Saldus  BJC piedāvā peldēšanas nodarbības trenera Kristapa Vaģeļa vadībā Saldus ezera brīvdabas peldbaseinā, kur bērni varēs apgūt peldēšanas pamatus, kā arī  drošību pie/uz ūdens un citas aktivitātes, kas veicina bērna fiziko sagatavotību. 

Attēlota informācija par peldētapmācībām afišas veidā

Pieteikšanās pa tālruni: 26665671

Aicinām ikvienu peldēt gribētāju no 8 gadu vecuma!

Informāciju sagatavoja:
Liene Zeiliņa
Saldus BJC direktores vietniece mācību jomā